COP19 - co może zainteresować środowiska biznesowe?

Konfederacja Lewiatan wybrała najważniejsze wydarzenia, warsztaty i spotkania dla środowiska przedsiębiorców, które odbędą się podczas szczytu COP19. Lewiatan jest bezpośrednio zaangażowany w prawie wszystkich imprezach. Mamy nadzieję, że ten materiał będzie pomocny przy planowaniu terminarza na COP19.

1) 17-18 listopada "Rozwiązana na rzecz klimatu", spotkanie organizowane przez Światowy Szczyt Klimatyczny i Światową Radę Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Wszystkie informacje dotyczące imprezy można znaleźć pod adresem http://www.wclimate.com/ Bez plakietki UNFCCC.

2) 18 listopada, koktajl dla biznesu (na zaproszenie), organizowany przez Polską Konfederację Lewiatan, BDI (Federację Niemieckich Przedsiębiorstw) i BASF. Spotkanie będzie poświęcone finansowaniu rozwiązań dotyczących klimatu. Celem spotkania jest wymiana poglądów i pomysłów w zakresie skutecznego finansowania rozwiązań klimatycznych przez sektor prywatny oraz roli mechanizmów rynkowych. Zaproszeni: przemysł, sektor energetyczny, sektor finansowy, firmy ubezpieczeniowe. Impreza zaplanowana na 20 - 30 uczestników. Możliwe wystąpienie: Dirk Forrister (prezes i CEO IETA). Impreza odbędzie się w siedzibie Konfederacji Lewiatan. Bez plakietki UNFCCC.

3) 20 listopada, Forum Zrównoważonych Innowacji skupiające liderów z sektora biznesu, administracji, finansów i organizacji pozarządowych i działające jako katalizator innowacji w celu zapewnienie szybszego wzrostu ekologicznego i zrównoważonego rozwoju. Spotkanie organizowane w imieniu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) wspólnie z Konferencją Stron (COP) UNFCCC. Forum stanowi platformę dla ożywionej debaty i wymiany idei, technologii i rozwiązań, które mogą przekształcić się w pozytywne działania na rzecz klimatu w ramach programu działań po roku 2015. Program spotkania można znaleźć pod adresem http://www.cop19.org/ # Bez plakietki UNFCCC.

4) 20 listopada - Dzień Biznesu w trakcie COP19, organizowany przez polską prezydencję. Wymagana plakietka UNFCCC.

5) Codzienne briefingi BINGO. Biznesowe i branżowe organizacje pozarządowe (BINGO) mają własną salę spotkań na Stadionie, w której organizować będą spotkania oraz omawiać rozwój wydarzeń. BINGO organizują codzienne briefingi, zazwyczaj o godzinie 9:00 każdego dnia podczas sesji negocjacyjnej, w celu omówienia wydarzeń mających miejsce w poprzednich dniach oraz przedstawienia programu na dzień bieżący i innych tematów. Briefingi BINGO są organizowane przez ICC, a ich przewodnictwo jest rotacyjne. Są one obsługiwane przez pracowników Międzynarodowego Sekretariatu ICC. Częstokroć w trakcie spotkań Konferencji Stron (COP), przewodnictwo obejmują rotacyjnie biznesowi uczestnicy posiadający wiedzę na temat procesu UNFCCC. W briefingach BINGO udział brać mogą również mówcy zewnętrzni, na przykład przedstawiciele delegacji organizacji rządowych i międzyrządowych (IPCC, Bank Światowy, IEA, itp.). Wymagana plakietka UNFCCC.

Konfederacja Lewiatan