Inflacja poniżej 1 proc.

Inflacja w październiku br., w ujęciu rocznym, wyniosła 0,8 proc.- podał GUS.

Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan.
Gdyby spojrzeć na sytuację gospodarczą w 4. kwartale br. przez pryzmat październikowego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych to nie napawałaby ona optymizmem. Niska inflacja na poziomie 0,8 proc. r/r i 0,2 proc. m/m wskazuje raczej na słabość niż siłę gospodarki, właściwie na brak presji popytowej. Październikowy wzrost cen żywności o 2,2 proc. w skali roku i ich nieznaczny, ale jednak spadek w stosunku do września, pokazują, że gospodarstwa domowe ciągle przy zakupach żywności kierują się najniższą ceną. Dostrzeżemy to zjawisko w najbliższych danych o sprzedaży detalicznej. Zapewne ponownie w sposób znaczący wzrośnie sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach, czyli supermarketach, dyskontach.
Na niską inflację złożyły się także spadające ceny energii elektrycznej i paliw do prywatnych środków transportu. Na tańsze paliwa wpływ miało mniejsze zapotrzebowanie, a także wzmacniający się w październiku złoty.
W ubiegłym miesiącu aż o 6 proc. (r/r) spadły opłaty w sektorze edukacji (drugi miesiąc z rzędu). Prawdopodobnie to efekt wyczerpywania się środków unijnych przeznaczonych na projekty edukacyjne, których w obecnym okresie prognozowania było bardzo dużo. W rezultacie powstało wiele firm w tym sektorze gospodarki (w okresie 2007-2011 liczba firm w sektorze edukacja wzrosła o 43,6%). Dzisiaj firmy działające na rynku edukacyjnym, pozbawione pieniędzy z UE, zaczynają zapewne ostrzej konkurować cenami.

Niska inflacja będzie miała także wpływ na nominalny poziom PKB i na relację długu do PKB - na pewno jej nie poprawi. Co prawda niedawno przedstawiciel MF deklarował, że znowelizowany deficyt budżetowy będzie od 3 do 10 mld zł (sic!) mniejszy, więc niższa inflacja naszym finansom publicznym nie straszna.
Na 2013 r., przy także niewielkim wzroście cen w listopadzie, a zakładam, inflacja będzie na poziomie październikowej, CPI powinna wynieść 1 proc.

Konfederacja Lewiatan