Polska wśród liderów wzrostu w 2014 roku

W 2013 roku wzrost PKB w krajach UE będzie zerowy, a w strefie euro - ujemny (-0,5 proc.). Natomiast w 2014 r. PKB wzrośnie o 1,4 proc. w krajach UE, a o 1,1 proc. w strefie Euro - wynika z prognozy opracowanej wspólnie przez organizacje przedsiębiorców, w tym Konfederację Lewiatan, zrzeszone w BUSINESSEUROPE (Economic Outlook Autumn 2013).

Natomiast wzrost PKB w Polsce w 2013 r. wyniesie 1,4 proc, a w przyszłym roku przyspieszy do 2,6 proc. Bezrobocie, liczone według metodologii Eurostatu, spadnie z 10,5 proc. do 10 proc. - wynika z prognozy opracowanej na potrzeby BUSINESSEUROPE przez główną ekonomistkę Konfederacji Lewiatan, dr Małgorzatę Starczewską-Krzysztoszek.

Wzrost gospodarczy w naszym kraju w 2014 roku, obok Turcji (wzrost o 4 proc.), Litwy, (3,6 proc.), Estonii (3 proc.) będzie należał do najwyższych w Europie.
Motorem napędowym gospodarki europejskiej w 2014 roku będzie popyt krajowy. Spożycie indywidualne ma wzrosnąć w UE o 0,9 proc. Już od kilku miesięcy rośnie optymizm konsumentów. Inwestycje wzrosną o 2,9 proc. (w tym inwestycje prywatne o 3,3 proc.), co będzie wynikiem rosnącego popytu zewnętrznego. Przedsiębiorstwa europejskie widzą w tym szansę na poprawę sytuacji przedsiębiorstw, na wzrost ich rentowności. Jednak europejskie organizacje przedsiębiorców zrzeszone w BUSINESSEUROPE wskazują na ciągle duże trudności w dostępie firm do kapitału, co ogranicza możliwości inwestycyjne sektora prywatnego.

Poprawi się saldo rachunku obrotów bieżących osiągając nadwyżkę na poziomie 1,9 proc. w stosunku do PKB w krajach UE, a 3,0 proc. w krajach strefy euro.
W dalszym ciągu będzie się natomiast utrzymywała trudna sytuacja na rynku pracy. Spadek bezrobocia w strefie Euro będzie wręcz symboliczny (o 0,1 proc.). Nieco lepiej będzie wyglądała sytuacja na rynku pracy w całej UE - stopa bezrobocia spadnie z 11,2 proc. w 2013 r. do 10,6 proc. w 2014 r. Jednak w UE przybędzie tylko 0,5 mln miejsc pracy, z czego połowa to nowe miejsca pracy w gospodarce Niemiec!

Zdaniem dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan, Polska, z szybko rosnącym eksportem, odradzającym się popytem konsumpcyjnym, i powoli odbudowującymi się inwestycjami, na tle innych krajów UE, wygląda dobrze. Chociaż, jak podkreśla, i nas nie ominą problemy - ciągle wysokie jednak bezrobocie, czy trudna sytuacja finansów publicznych. Natomiast dostęp przedsiębiorstw do zewnętrznego finansowania - wskazywany przez większość europejskich organizacji przedsiębiorców jako jedna z najpoważniejszych barier dla wzrostu gospodarczego - powinien być w Polsce nieco łatwiejszy, szczególnie dla firm z sektora MŚP. W 2013 r. został bowiem uruchomiony przez polski rząd system gwarancji kredytów, finansowany z pieniędzy publicznych, którego „operatorem" jest BGK (dla gwarancji pod kredyty operacyjne brak opłaty za 1 rok, w kolejnym koszt gwarancji w wysokości 0,5 proc., a dla kredytów inwestycyjnych koszt gwarancji w wysokości o,5 proc. od pierwszego roku).

BUSINESSEUROPE wskazuje, że kraje członkowskie UE muszą kontynuować reformy strukturalne, dotyczące szczególnie rynku pracy, a także skuteczniej skoncentrować się na ograniczaniu wydatków z budżetów państwowych. Muszą także dążyć do rozwoju wspólnego rynku, szczególnie w obszarze rynku cyfrowego, telekomunikacyjnego oraz energetycznego.

Konfederacja Lewiatan