Praca w Lewiatanie: Ekspert ds. Rynku Pracy i Dialogu Społecznego

Konfederacja Lewiatan jest największą w Polsce organizacją pracodawców reprezentującą sektor prywatny, ma status partnera społecznego, jest członkiem Trójstronnej Komisji ds. społeczno-gospodarczych. Misją Lewiatana jest zabieganie o optymalne warunki gospodarowania dla firm w Polsce i stworzenie najbardziej konkurencyjnej gospodarki w Europie Środkowej. Skupia 63 związki branżowe i regionalne oraz 25 członków bezpośrednich. Jest członkiem BUSINESSEUROPE, największej europejskiej organizacja przedsiębiorców i pracodawców. Jako jedyna spośród krajowych organizacji biznesowych ma swoje stałe biuro w Brukseli.

Poszukujemy kandydata do pracy na stanowisku
EKSPERTA DS. RYNKU PRACY I DIALOGU SPOŁECZNEGO
W DEPARTAMENCIE STOSUNKÓW PRACY I DIALOGU SPOŁECZNEGO KONFEDERACJI LEWIATAN

Cele i główne zadania dla osoby na tym stanowisku:

 koordynowanie działań Lewiatana w obszarze polityki rynku pracy, dialogu społecznego oraz zagadnień związanych z polityką społeczną
 zapewnienie wysokiej jakości merytorycznej opinii i stanowisk Lewiatana w tym obszarze
 zapewnienie skuteczności lobbingowej w tym obszarze
 nawiązywanie i utrzymywanie relacji z firmami należącymi do Lewiatana

Wymagane kwalifikacje, doświadczenie i predyspozycje:
 wykształcenie prawnicze, ekonomiczne lub z zakresu nauk społecznych
 doskonała znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatami
 co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze specjalizacji stanowiska
 znajomość prawa pracy, zasad prowadzenia dialogu społecznego, polityki rynku pracy
 proaktywność i wysokie standardy efektywności pracy
 otwartość merytoryczna, zdolność dostrzegania szerokiego kontekstu zjawisk społecznych i gospodarczych
 dobre rozumienie procesów gospodarczych i funkcjonowania przedsiębiorstw (makro i mikroekonomia)
 znajomość procesu legislacyjnego na poziomie krajowym i unijnym
 swoboda językowa, wysokie umiejętności komunikacyjne, otwartość, umiejętność nawiązywania relacji i zdobywania kontaktów, odwaga w budowaniu sieci kontaktów
 umiejętność prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych
 zdolność do samodzielnego organizowania pracy i zadań
 doskonała organizacja pracy,
 wiedza na temat potrzeb i interesów polskich przedsiębiorców
 znajomość zasad działania organizacji pracodawców
 rozumienie i zbieżność poglądów z misją i wartościami Lewiatana
 wysoka kultura osobista

Oferujemy:

1. pracę na pełnym etacie
2. pakiet opieki medycznej
3. możliwość intensywnego rozwoju i specjalizacji
4. bardzo ciekawe wyzwania zawodowe
5. dostęp do szkoleń i know-how
6. pracę w przyjaznym zespole, w stabilnej, prestiżowej organizacji

CV wraz z listem motywacyjnym (do 3000 znaków) o powodach zainteresowania stanowiskiem, największych wyzwaniach z nim związanych i ew. propozycją odpowiedzi na nie, proszę przesyłać do 30 listopada 2013r. na adres sekretariat@konfederacjalewiatan.pl.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).