Propozycje Lewiatana dotyczące zmian w ustawie o UOKiK

Konfederacja Lewiatan przedstawiła propozycje zmian art. 73 a

Pełne stanowisko