Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności 2013

 • 2013-11-06 Aktualności
  Aktualności

  Opinia Lewiatana o propozycjach zmian w OFE

  Zgodnie z artykułem 36 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych w brzmieniu:

  „1. Do dnia 31 lipca 2014 r. jest zabroniona reklama zawierająca informacje o otwartych funduszach emerytalnych lub informacje sugerujące, że reklama odnosi się do otwartych funduszy emerytalnych.
  2. Za reklamę nie uważa się zamieszczania na stronie internetowej otwartego funduszu emerytalnego informacji, o których mowa w art. 191 ust. 1 i 1a ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
  3. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 1 organ nadzoru, w drodze decyzji administracyjnej, nakazuje powszechnemu towarzystwu emerytalnemu lub podmiotowi działającemu na rzecz powszechnego towarzystwa emerytalnego lub otwartego funduszu emerytalnego zaprzestanie tego naruszenia i nakłada na powszechne towarzystwo emerytalne lub podmiot działający na rzecz tego towarzystwa lub tego funduszu karę pieniężną w wysokości od 1 000 000 zł do 3 000 000 zł.
  4. Decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 3, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności."

  Konfederacja Lewiatan zmuszona była do usunięcia tej informacji.

 • 2013-11-05 Aktualności
  Aktualności

  Bez technologii nie zwiększymy innowacyjności firm

  Intensywne wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych staje się kluczowym czynnikiem podnoszenia produktywności i innowacyjności przedsiębiorstw, niezależnie od lokalizacji czy branży - podkreśla Konfederacja Lewiatan w ocenie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 • 2013-11-05 Aktualności
  Aktualności

  Apel o uczestnictwo w pracach nad ustawą krajobrazową

  Konfederacja Lewiatan oraz dwie inne organizacje z branży energetyki odnawialnej domagają się uczestnictwa w pracach podkomisji nadzwyczajnej rozpatrującej prezydencki projekt tzw. ustawy krajobrazowej. Pismo do marszałek Ewy Kopacz Pismo do Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej

 • 2013-11-05 Aktualności
  Aktualności

  Rada OZE Konfederacji Lewiatan. Stanowisko w sprawie optymalizacji systemu wsparcia energetyki odnawialnej w sektorze jednostek kogeneracyjnych

  System wsparcia nowych inwestycji w jednostki kogeneracji biomasowej 1. Proponujemy wprowadzenie dodatkowej „dopłaty wyrównawczej" dla instalacji OZE będącymi jednostkami wysokosprawnej kogeneracji. Brak rozdzielenia systemu aukcji na koszyki technologiczne stwarza ryzyko wyeliminowania...

 • 2013-11-05 Aktualności
  Aktualności

  Nowy członek Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych

  Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP) jest polską spółką joint venture, która specjalizuje się w produkcji poliolefin. Została utworzona w marcu 2003 roku przez Basell Europe Holdings B.V. i PKN ORLEN S.A., w której każdy z partnerów ma 50 procent udziałów. Spółka należy do Grupy...

 • 2013-11-05 Aktualności
  Aktualności

  Lewiatan oraz BDI, Federacja Niemieckiego Przemysłu, na wspólnym spotkaniu z eurodeputowanym Konradem Szymańskim.

  Dyskutowano na temat ram prawnych europejskiej polityki energetycznej i klimatycznej do 2030 roku.

 • 2013-11-04 Aktualności
  Aktualności

  Szanse i zagrożenia dla rozwoju lubelskich MSP

  Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji organizowanej przez Konfederację Lewiatan w ramach projektu „Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencja...

 • 2013-11-04 Aktualności
  Aktualności

  Przemysł przyspiesza

  W październiku br. indeks PMI dla Polski wzrósł do 53,4 pkt. z 53,1 pkt. we wrześniu - podał HSBC.

 • 2013-11-04 Aktualności
  Aktualności

  Startuje kampania edukacyjna nt. systemu emerytalnego


  Zgodnie z artykułem 36 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych w brzmieniu:

  „1. Do dnia 31 lipca 2014 r. jest zabroniona reklama zawierająca informacje o otwartych funduszach emerytalnych lub informacje sugerujące, że reklama odnosi się do otwartych funduszy emerytalnych.
  2. Za reklamę nie uważa się zamieszczania na stronie internetowej otwartego funduszu emerytalnego informacji, o których mowa w art. 191 ust. 1 i 1a ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
  3. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 1 organ nadzoru, w drodze decyzji administracyjnej, nakazuje powszechnemu towarzystwu emerytalnemu lub podmiotowi działającemu na rzecz powszechnego towarzystwa emerytalnego lub otwartego funduszu emerytalnego zaprzestanie tego naruszenia i nakłada na powszechne towarzystwo emerytalne lub podmiot działający na rzecz tego towarzystwa lub tego funduszu karę pieniężną w wysokości od 1 000 000 zł do 3 000 000 zł.
  4. Decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 3, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności."

  Konfederacja Lewiatan zmuszona była do usunięcia tej informacji.

   

 • 2013-11-04 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  Uwagi Konfederacji Lewiatan do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

  W związku z konsultacjami projektu PO WER Konfederacja przygotowała uwagi do Programu, w szczególności w odniesieniu do adaptacyjności przedsiębiorstw i pracowników, obszaru rynku pracy oraz dobrego rządzenia.