Eksport dalej mocny

W sierpniu br. eksport był o 2,1 proc. wyższy, zaś import o 0,7 proc. niższy niż w sierpniu 2012 roku. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 264 mln EUR - podał NBP.

Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan

Przedsiębiorstwa ciągle bardzo dobrze sobie radzą na rynkach zagranicznych. Po ośmiu miesiącach br. wartość eksportu była o 4,2 proc. (o 4 mld euro) wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W samym sierpniu eksport było o 138 mln euro wyższy niż przed rokiem.
Spadek importu, po ośmiu miesiącach, o 1,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku, mógłby sugerować, że gospodarka jeszcze nie „ruszyła". Jednak inne dane, jak wzrost produkcji przemysłowej w lipcu i sierpniu, pnący się w górę wrześniowy wskaźnik PMI, wskazują, że w przemyśle następuje ożywienie, a tym samym powinien wzrosnąć popyt na produkty z importu. Coraz wyższa jest również sprzedaż detaliczna, co oznacza, że wkrótce zacznie się zwiększać popyt na import dóbr konsumpcyjnych. W bilansie płatniczym tego jeszcze nie widać, ale należy się spodziewać wzrostu importu w kolejnych miesiącach. Jednak pewna część przedsiębiorstw, w okresie spowolnienia gospodarczego, znalazła partnerów biznesowych dostarczających im potrzebne komponenty do produkcji, czy gotowe towary, na rynku krajowym. A to oznacza, że w przyszłości tempo wzrostu importu może być wolniejsze od tego, co wynika z prognozowanego tempa wzrostu PKB.
Dobre wyniki eksporterów dają nadzieję, że eksport netto pozostanie motorem napędowym wzrostu gospodarczego w trzecim, a także czwartym kwartale br.

Konfederacja Lewiatan