Kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Zielonej Górze

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Europejska Grupa Doradcza


zapraszają do udziału w:

Kursie dla Kandydatów
na Członków Rad Nadzorczych

26 października 2013 r.
siedziba OPZL, przy ul. Reja 6 w Zielonej Górze

Cel kursu:

Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego oraz zdanie egzaminu państwowego. Celem kursu jest także poszerzenie wiedzy z zakresu działalności prawa handlowego, jej ugruntowanie i aktualizacja.

Dla kogo:

Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem aktualnej wiedzy związanej z funkcjonowaniem
podmiotów gospodarczych oraz przygotowaniem się do udziału w egzaminie państwowym dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Zapraszamy

  • prezesów i członków zarządów spółek,
  • członków dyrekcji, związków zawodowych i rad pracowniczych przedsiębiorstw,
  • pracowników naczelnych terenowych organów administracji państwowej,
  • osoby zainteresowane wprowadzeniem do Bazy Kandydatów na członków rad nadzorczych.

Kandydaci na członków rad nadzorczych, z wyjątkiem kandydatów wybieranych przez pracowników, rolników i rybaków, powinni mieć ukończone studia wyższe.

Koszt:

  • 2 890 zł + 23% VAT - koszt uczestnictwa jednej osoby
  • 850 zł - koszt egzaminu w Ministerstwie Skarbu Państwa

Rabaty:

·         2-3 osoby rabat 5%

·         4-5 osób rabat 10%

·         6 osób i więcej indywidualna negocjacja rabatu

 

W cenie szkolenia znajdują się:

·         koszty przeprowadzenia zajęć

·         materiały dydaktyczne w segregatorach

·         aktualny wykaz aktów prawnych na płycie CD

·         publikacje: Kodeks Cywilny i Kodeks Spółek Handlowych,

·         przerwy kawowe, imienny certyfikat ukończenia kursu


HARMONOGRAM

 


 

Zgłoszenia:

Na załączonych Formularzach prosimy odesłać do Biura OPZL do dnia 18 października br.:

fax: 68 327 18 81, e-mail: biuro@opzl.pl

  

Kontakt:

Więcej informacja udziela Pani Joanna Wojterska pod numerem telefonu 62 767 89 09 wew. 44
asia@eurogrupa.pl