Spotkanie konsultacyjne związków regionalnych

W piątek 11 października Konfederacja Lewiatan zorganizowała w ramach projektu "Efektywność-Dialog-Rozwój" spotkanie konsultacyjne dla związków zrzeszonych w Konfederacji.

Szkolenie w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" w Warszawie zgromadziło blisko 60 osób, moderatorem spotkania była Agnieszka Fiszer, Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Konfederacji Lewiatan.

Podczas spotkania Konsultacyjnego poruszone zostały cztery istotne obszary działania organizacji pracodawców:

- Obowiązki prawne wynikające z ustawy o org. Prac. z 1991 r. oraz pułapki statutowe;

- Rozwój organizacji, oferta członkowska związków i Konfederacji Lewiatan, segmentacja klientów i dostosowanie oferty do poszczególnych grup klientów, narzędzia dostępne dla firm członkowskich (platforma B2B, platforma komunikacji i dialogu społecznego, newsletter, baza ZFZ);

- Dialog Społeczny w wykonaniu regionalnym, rola WKDS i zadania przedstawicieli Konfederacji w WKDS oraz Radach Zatrudnienia, udział Związków Regionalnych w pracach Rady Dyrektorów Personalnych;

- Rozliczenia księgowe, sprawozdania finansowe, bilanse i zobowiązania wobec US i GUS, usługi opodatkowane i zwolnione z podatku organizacji pracodawców.