Warsaw International Banking Summit

 


Tegoroczny Warsaw International Banking Summit jest już szóstą edycją konferencji Banking Forum. To cykliczne wydarzenie organizowane jest przy współpracy z prezesami banków oraz instytucji finansowych zasiadającymi w Radzie Programowej pod przewodnictwem Mariusza Grendowicza. Podczas jej posiedzeń spotykają się oni, aby wyselekcjonować najistotniejsze i najważniejsze kwestie, które później stanowią tematykę konferencji.

Banking Forum rokrocznie zyskuje wsparcie instytucjonalne coraz większej ilości ogólnopolskich oraz zagranicznych regulatorów, instytucji zajmujących się bankowością i finansami, think-tanków, organizacji non-profit, ambasad, itp. Wszystko to gwarantuje najwyższy poziom merytoryczny wydarzenia oraz obecność kluczowych przedstawicieli różnych środowisk związanych z merytoryką konferencji. Poprzednie edycje zgromadziły ponad 1 400 uczestników.

Tematyka wydarzenia obejmować będzie, między innymi, kwestie regulacyjne, technologiczne; osobny blok stanowić będzie przyszłość rynku płatności. Warsaw International Banking Summit stanowi unikalną i prestiżową platformę wymiany poglądów i doświadczeń znamienitych prelegentów, zarówno z Polski, jak i zagranicy.

VI Banking Forum realizowane będzie symultanicznie z II Insurance Forum, wydarzeniem skierowanym do przedstawicieli firm i instytucji z branży ubezpieczeniowej. Połączenie tych dwu konferencji daje jeszcze pełniejszy obraz sytuacji oraz pozwala na kompleksowe dyskusje odnośnie kluczowych problemów i wyzwań stojących przed sektorem finansowym, nowych trendów, zmian. Gwarantuje również obecność najważniejszych przedstawicieli obu branż.

Termin: 22-23 października 2013r.

Dla członków Konfederacji Lewiatan przewidziano 15% rabat!

Patronat nad spotkaniem objął Polski Związek Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych.

Więcej informacji: www.bankowosciubezpieczenia.pl