W Lewiatanie o nowym programie wspierającym przedsiębiorców w latach 2014-2020

4 października 2013 r. firmy zrzeszone w Lewiatanie będą miały szansę porozmawiać z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o nowym programie finansowanym z funduszy unijnych Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się w ramach konsultacji społecznych PO IR. Link do projektu: http://www.poig.gov.pl/2014_2020/konsultacje/Documents/Projekt_POIR_09_09_2013.pdf.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z Marzeną Chmielewską: : mchmielewska@konfederacjalewiatan.pl, do 2.10, 2013 (środa), do końca dnia. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, warunkiem udziału jest potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

Start: 11.00,

Miejsce: ul. Z.Cybulskiego 3, siedziba Lewiatana.

Uwagi Lewiatana do poprzednich wersji PO IR (1 i2) znajdą Państwo na naszej stronie: http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/fundusze_europejskie/programowanie-perspektywy-2014-2020/program-operacyjny-inteligentny-rozwoj-po-ir-