Wielka debata biznesu i ministrów środowiska

Jutro w Warszawie odbędzie się debata kilkudziesięciu ministrów środowiska z przedstawicielami biznesu na temat ochrony klimatu.

Jednym ze współorganizatorów tego pierwszego międzynarodowego okrągłego stołu jest Konfederacja Lewiatan.

Debata odbędzie się przy okazji oficjalnej sesji ministrów środowiska (PreCOP), organizowanej na miesiąc przed 19 Międzynarodową Konferencją UNFCCC w sprawie klimatu (COP19), która też odbędzie się w Warszawie. Na Pre-COP zaproszonych jest ok. 40 delegacji z całego świata (m.in. z USA, Chin, Indii, Brazylii, Południowej Afryki oraz ministrowie środowiska z UE) w celu dokonania ostatnich ustaleń przed COP. Organizatorem i gospodarzem Pre-COP jest Ministerstwo Środowiska.

Po raz pierwszy w ramach PreCOP-u zostanie zorganizowany warsztat z przedstawicielami biznesu. Ministrowie wspólnie z biznesem będą dyskutować o możliwościach ochrony klimatu przy zachowaniu warunków do rozwoju gospodarczego, jak efektywnie finansować ochronę klimatu i skutecznie dystrybuować technologie.

Partnerem biznesowym wydarzenia jest Konfederacja Lewiatan. W debacie wezmą udział przedstawiciele firm (Alstom, ArcelorMittal, BASF, Cemex, CEZ, Dalkia, GE, Philips, PGE) oraz organizacji biznesowych z całego świata (Lewiatan, BUSINESSEUROPE, Business NZ z Nowej Zelandii, Keidanren z Japonii, US Council for International Business).

- Uważamy, że jest to ważny krok w kierunku włączenia biznesu w proces negocjacji klimatycznych. Bez przedsiębiorców proces ten pozostanie dalej nieefektywny i mało skuteczny - mówi Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Z punktu widzenia biznesu kluczowym jest, aby strony Konferencji Klimatycznej UNFCCC jak najszybciej:
- przedstawiły jasny cel oraz ramy prawne nowego porozumienia klimatycznego, które ma zostać zawarte w 2015 roku w Paryżu.
- przywróciły zaufanie i wiarę w proces negocjacji klimatycznych, poprzez wprowadzenie transparentnego oraz efektywnego modelu działań.
- umożliwiły równe warunki działania dla gospodarek światowych poprzez uwzględnienie aspektu konkurencyjności, efektywności działań oraz dążenia do wdrożenia rynkowych rozwiązań.

- Mamy nadzieję, że negocjacje będą stanowić istotny postęp w kierunku zawarcia nowego porozumienia klimatycznego planowanego na 2015 r., zobowiązującego wszystkie kraje do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Będzie to bodziec dla krajów, które muszą już teraz podejmować działania w związku ze zmianami klimatu. Kluczowe kwestie priorytetowe to: wyznaczenie ambitnych, ale realistycznych planów redukcji emisji, wspieranie tworzenia i wdrażania technologii niezbędnych do realizacji tych planów, określenie odpowiedniej ceny CO2 i zapewnienie przejrzystej, prostej i stałej polityki oraz ram rynkowych sprzyjających inwestycjom niskoemisyjnym i odblokowaniu niezbędnych środków na ten cel - mówi Giles Dickson, wiceprezes Alstom ds. Public Affairs i Polityki Klimatycznej.

Konfederacja Lewiatan