Ponad 100 dolnośląskich pracodawców rozmawiało we Wrocławiu o funduszach unijnych

Ponad 100 dolnośląskich pracodawców uczestniczyło w spotkaniu we Wrocławiu poświęconym funduszom unijnym na lata 2014-2020 w dniu 4 grudnia br. Środków unijnych na wsparcie rozwoju dolnośląskich firm będzie więcej. Ale zamiast dotacji firmy będą miały do dyspozycji więcej zwrotnych instrumentów finansowych w postaci pożyczek i poręczeń. 

Spotkanie zorganizowane przez Sudecki Związku Pracodawców wspólnie z Konfederacją Lewiatan było poświęcone przygotowaniom regionu do nowego okresu programowania na lata 2014 -2020. Obecnie trwają prace nad nowym Regionalnym Programem Operacyjnym. Eksperci Sudeckiego Związku Pracodawców w trakcie zakończonych 2 grudnia br. konsultacji społecznych zgłosili ponad 30 uwag i postulatów do projektu nowego RPO. Głównie do Priorytetu - Przedsiębiorczość i Innowacje.

W trakcie spotkania wskazywano na korzyści udziału lokalnych pracodawców w dialogu społecznym oraz artykułowania interesów gospodarczych przez organizacje pracodawców. Zdaniem Pawła Kaczmarczyka z Konfederacji Lewiatan, lokalni pracodawcy powinni częściej uczestniczyć w procesie tworzenia przyjaznego otoczenia prawnego. - Jesteśmy po to, aby jako reprezentatywna organizacja pracodawców pomagać artykułować interesy i postulaty naszych członków-pracodawców. Zabiegamy   o lepsze rozwiązania prawne - mówi  Paweł Kaczmarczyk, Dyrektor Departamentu Rozwoju Organizacji, Konfederacji LEWIATAN.

Sudecki Związek Pracodawców jest jedną z najstarszych organizacji pracodawców na Dolnym Śląsku. Zabiega o konkurencyjność dolnośląskiej gospodarki i sukces lokalnych przedsiębiorstw. Należy do Konfederacji LEWIATAN, która łącznie reprezentuje 3750 firm, zatrudniających ponad 800 tysięcy pracowników. LEWIATAN jest członkiem Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Należy do organizacji BUSINESSEUROPE - będącej reprezentantem interesów przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE.

Związek reprezentuje pracodawców w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego (WKDS), swoich przedstawicieli ma również w Dolnośląskiej Radzie Gospodarczej, Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia, Radzie Gospodarczej Aglomeracji Wałbrzyskiej, Komitecie Monitorującym RPO dla Województwa Dolnośląskiego, a także w 5 Powiatowych Radach Zatrudnienia.


Fot. Piotr Kuna