Ustalenia Rady Prezydentów BUSINESSEUROPE

5-6 grudnia 2013 r. w Wilnie odbyła się Rada Prezydentów BUSINESSEUROPE. Spotkanie, w którym bierze udział Prezydent i Zarząd BUSINESSEUROPE oraz Prezydenci organizacji członkowskich BUSINESSEUROPE, odbywa się dwa razy do roku, zawsze w kraju sprawującym Prezydencję w Unii. Na sali zasiadło 31 przedstawicieli zrzeszonych organizacji, w tym Henryka Bochniarz reprezentująca Konfederację Lewiatan.

W czasie spotkania omówiono następujące kwestie:

·         propozycję listu do Rady Europejskiej na szczyt grudniowy (19-20 grudnia 2013) na temat pełnej unii bankowej. Wiele kontrowersji wzbudził projekt wspólnego mechanizmu depozytowego (ang. single deposit mechanism). Ustalono, że w tekście zamieszczony zostanie zapis o „częściowej harmonizacji" przepisów i że dyskusja na temat warunków pełnej harmonizacji będzie kontynuowana. Prezydent Bochniarz zgłosiła uwagi istotne z perspektywy krajów członkowskich, które nie przyjęły euro.    

·         Polityka przemysłowa (Industrial Policy) : BUSINESSEUROPE popiera pomysł utworzenia Rady Konkurencyjności (Competitiveness Council), która stałaby na straży polityki przemysłowej i gwarantowała, że podejmowane inicjatywy legislacyjne są z nią spójne. Ustalono, że polityka energetyczna i klimatyczna powinny być przyjazne przemysłowi i uwzględniać interesy zarówno konsumentów, jak i producentów energii. Prezydent Bochniarz zwróciła uwagę, że kluczowe pytanie dotyczy tego, kto ma płacić za wdrażane rozwiązania. Podkreśliła, że w czasie konferencji klimatycznej w Warszawie po raz pierwszy wysłuchano głosu biznesu. Podkreśliła także, że konieczne jest myślenie o polityce przemysłowej w skali globalnej.

·         Matthew Murray z Amerykańskiego Departamentu Handlu omówił postęp negocjacji Transatlantyckiego Porozumienia w dziedzinie Handlu i Inwestycji (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP). Ponadto stwierdził, że dla sukcesu porozumienia konieczne jest zaangażowanie liderów biznesu z krajów UE.   

·         Wybory do Parlamentu Europejskiego (maj 2013): Obawy wszystkich uczestników spotkania budzą silne ruchy nacjonalistyczne w krajach członkowskich. Planowana jest koordynacja działań BUSINESSEUROPE i organizacji członkowskich, aby jednoznacznie wybrzmiały priorytety i potrzeby biznesu w Europie. Prezydent Bochniarz podkreśliła, że wybory do Parlamentu Europejskiego są zbyt istotną sprawą, aby pozostawić je wyłącznie w rękach polityków, że biznes jest blisko związany z poczuciem obywatelskości, a także że łatwiej jest robić biznes w odpowiedzialnym społeczeństwie.  

Prezydent Henryka Bochniarz wraz z Anną Kwiatkiewicz, Dyrektor Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli, odbyła spotkanie z Emmą Mercegaglią, Prezydent BUSINESSEUROPE i Markusem Beyrerem, Dyrektorem Generalnym BUSINESSEUROPE. W czasie spotkania omówiono założenia bliższej współpracy między BUSINESSEUROPE i Lewiatanem, m.in. zaangażowanie BUSINESSEUROPE w EFNI.

Drugie bilateralne spotkanie odbyło się z Prezydentem CONFINDUSTRII, Giorgio Squinzim i Zastępcą Dyrektora Generalnego, Danielem Krausem. W czasie spotkania omówiono sposób wdrożenia podpisanego w czerwcu 2013 roku między CONFINDUSTRIĄ i Lewiatanem Memorandum (Memorandum of Understanding) i ustalono, że pierwsze polsko-włoskie spotkanie biznesu odbędzie się w pierwszym kwartale 2014 roku.