Bezrobocie pnie się w górę

W grudniu 2012 roku stopa bezrobocia wzrosła do 13,3 proc., wobec 12,9 proc. w listopadzie - szacuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Komentarz Moniki Zakrzewskiej, ekspertki PKPP Lewiatan.

Ostatnie miesiące roku zawsze przynoszą znaczący wzrost bezrobocia, który ma związek z redukcją zatrudnienia sezonowego, zastojami w budownictwie, końcem terminów umów na czas określony, ale także wyczerpaniem środków na aktywne polityki rynku pracy, realizowane przez publiczne służby zatrudnienia. Niewątpliwie jednak, to był trudny rok dla przedsiębiorców, którzy i tak zrobili bardzo dużo, by zminimalizować rozmiar zwolnień. Przyniosło to relatywnie dobry efekt - zaczynaliśmy rok 2012 z bezrobociem na poziomie 13,2 proc., a kończymy na 13,3 proc..

Pierwsze miesiące tego roku z pewnością przyniosą dalsze pogorszenie sytuacji na rynku pracy i wzrost bezrobocia. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku wiele firm zapowiedziało zwolnienia grupowe, a wśród nich takie jak Fiat, Avon, Siemens. Według raportu Manpower tylko 9 proc. firm przewiduje wzrost zatrudnienia w I kwartale, podczas gdy 15 proc. zamierza ograniczyć zatrudnienie. Negatywne trendy na rynku pracy zaczną się odwracać dopiero od połowy roku - przedsiębiorcy liczą na zmianę przepisów dotyczących rozliczania czasu pracy i pakiet antykryzysowy, co może przyczynić się także do wzrostu inwestycji zagranicznych w Polsce i utworzenia nowych miejsc pracy. Bezrobotni zaś mają nadzieję na zapowiedziane przez resort pracy wsparcie 500 mln zł przeznaczonych na walkę z bezrobociem. Prawdopodobieństwo, że 2013 rok zakończymy z takim bezrobociem jak w 2012 roku jest jednak znikome. Niestety będzie gorzej.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan