Indeks Biznesu Lewiatana ciągle spada

W grudniu br., w notowaniu kwartalnym Indeks Biznesu PKPP Lewiatan spadł o 1 pkt do 26 pkt. Wskaźnik roczny też obniżył się o 1 pkt do 31 pkt. Oba indeksy pozostają na najniższym poziomie od 10 lat.

Nadal też indeks kwartalny jest poniżej rocznego, a nawet półrocznego, co sugeruje, że wyniki czwartego kwartału 2012 roku będą poniżej średniorocznej stopy wzrostu, a nawet gorsze niż w trzecim kwartale. Notowania indeksu są równie pesymistyczne jak w okresie kryzysu gospodarczego w 2009 roku, a w niektórych parametrach nawet gorsze.
Na szczególną uwagę zasługuje dramatyczny spadek indeksu popytu z uwagi na załamanie popytu wewnętrznego w wyniku prowadzonej konsolidacji fiskalnej, przy restryktywnej polityce monetarnej. Wyjątkowo dobrze wypadają obroty z zagranicą. Wygląda na to, że tym razem źródłem hamowania w mniejszym stopniu jest kryzys gospodarki na świecie, ile załamanie popytu wewnętrznego. Spowolnienie gospodarcze mamy raczej na własne życzenie i wywołane jest procykliczną polityką makroekonomiczną, bardziej niż kryzysem w gospodarce światowej. Bez jej efektywnej korekty trudno będzie liczyć na ożywienie.

Indeks Biznesu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych jest wskaźnikiem koniunktury gospodarczej, obliczanym i publikowanym miesięcznie od początku 2003 r. Powstaje na podstawie prognoz czołówki ekonomistów polskich oceniających koniunkturę na bieżący kwartał, półrocze i cały rok. Liczony jest w skali 100-punktowej, w której 50 odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego w granicach 4 proc. PKB rocznie.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan