Pochwal się swoim sukcesem! Weź udział w konkursie

Wasza firma zawiązała owocną współpracę z organizacją pozarządową, w której obu stronom udało się zrealizować zamierzone cele? A może jesteście organizacją, która wspólnie z biznesem zrobiła coś wartościowego społecznie? Opowiedzcie nam o Waszym sukcesie. Niech dowie się o nim jak największa liczba osób! Stanie się on przykładem dobrych praktyk współpracy NGOs i biznesu. Zapraszamy do udziału w konkursie!

Konkurs „Wspólnie budujemy kapitał społeczny" został zorganizowany, by promować ideę budowania kapitału społecznego, korzyści płynące z kooperacji dwóch sektorów oraz motywować organizacje pozarządowe i biznes do nawiązywania relacji.

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

W skład Kapituły Konkursu wchodzą: Zbigniew Gajewski - Zastępca Dyrektora Generalnego ds. rozwoju PKPP Lewiatan, Jorge Gimeno - Prezes Fundacji Duende, Jacek Kuchenbecker - Starszy Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte, Mirella Panek-Owsiańska - Prezeska Zarządu, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Liliana Anam - CSR Info oraz Paweł Oksanowicz - redaktor programu Bizon-Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny, Radio PiN.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 18 lutego na stronie www Platformy. Autorzy najlepszych projektów otrzymają wyróżnienia podczas oficjalnego spotkania z organizatorami i przedstawicielami mediów w siedzibie PKPP Lewiatan w Warszawie. Wyróżnione projekty będą promowane na stronie Platformy współpracy NGO - biznes, jako przykłady dobrych praktyk.

Regulamin oraz więcej informacji o konkursie dostępne na: http://www.odpowiedzialnafirma.pl/platforma/index.php?p=m&idg=dp,7  w dziale „Dobre praktyki".

Patronat medialny nad konkursem objęli: Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny (BIZON) - Radio PiN, CSR Info, odpowiedzialnybiznes.pl (Forum Odpowiedzialnego Biznesu).