Zmiana Zarządu w Sudeckim Związku Pracodawców

5 grudnia 2012 r. zebranie ogólne członków Sudeckiego Związku Pracodawców wybrało nowy Zarząd, w składzie:

Przewodniczący Zarządu
- Artur Mazurkiewicz, Prezes Zarządu Heapmail Internet Solutions sp. z o. o. w Wałbrzychu

Zastępca Przewodniczącego Zarządu
- Tadeusz Choczaj, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Wałbrzychu, Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu

Zastępca Przewodniczącego Zarządu
- Marcin Kowalski, Prezes Zarządu Human Partner Sp. z o. o.  Wrocław.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu
- Sławomir Piątek, Prezes Zarządu Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Członkowie Zarządu:
- Paweł Kędzierski, Dyrektor BGŻ Oddział Operacyjny w Wałbrzychu
- Grzegorz Walczak, Prezes Zarządzanie Nieruchomościami i Doradztwo G. P. Walczak Sp. J. w Głuszycy.