COP19: biznes oczekuje odważnych decyzji

- Biznes potrzebuje jasności i przewidywalności co do ram nowego porozumienia 2015 i jego zastosowania w praktyce. Powinniśmy podjąć śmiałe działania, aby wzmocnić prawdziwą współpracę na rzecz klimatu i uzyskać widoczny na całym świecie efekt - powiedziała Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, przedstawiając stanowisko biznesu podczas zamknięcia Szczytu Klimatycznego COP19.

Przedsiębiorcy uważają, że kwestia zmian klimatycznych wymaga podjęcia pilnych i zdecydowanych kroków. Już teraz na całym świecie inicjują działania na rzecz ochrony środowiska we własnym zakresie bądź poprzez współpracę z sektorem publicznym.
Henryka Bochniarz podkreśliła, że wiele firm redukuje swoje emisje oraz wykorzystuje okazje, aby rozwijać i wykorzystywać nowe technologie, procesy, produkty i usługi, które redukują emisje gazów cieplarnianych oraz dostosowują świat do zmian klimatycznych. Dzięki takim przedsięwzięciom, biznes odgrywa kluczową rolę w rozwoju i rozpowszechnianiu istniejących już i nowych technologii. Niemniej jednak, należy zrobić o wiele więcej.

Biznes ma nadzieję, że spotkanie w Warszawie pomogło stworzyć mapę globalnego porozumienia bazującą na różnych mechanizmach, które będą współdziałać z rynkiem, tworzyć możliwości dla handlu i pobudzenia zrównoważonego rozwoju, rozwinęło działania Green Climate Fund i mechanizmów technologicznych w ramach UNFCCC oraz polepszyło współpracę biznesu i przemysłu szczególnie w kwestiach technologii, finansów i instytucjonalnych.

- Osiągnięcie porozumienia jest niezmiernie istotne dla biznesu, abyśmy mogli sięgać po najlepsze rozwiązania, inwestować oraz podejmować decyzje mające na celu wspieranie ochrony środowiska. Wykorzystajmy każdą chwilę na wypracowanie pozytywnych konkluzji z dyskusji w Warszawie - dodała Henryka Bochniarz.

Konfederacja Lewiatan