Informacja okresowa dot. poziomu bezrobocia w Wielkiej Brytanii

Zgodnie z danymi brytyjskiego urzędu statystycznego (Office for National Statistics, ONS), w III kw. 2013 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 48 tys. w stosunku do poprzedniego kwartału br. i wynosi 2,47 mln osób; wskaźnik bezrobocia spadł w ujęciu kwartał do kwartału o 0,2% do 7,6%, co stanowi poziom najniższy od blisko 3 lat.

Odnosząc sie do danych szczegółowych z raportu ONS warto zauważyć, że w III kw. br.:

·         liczba osób zatrudnionych ogółem wzrosła o 177 tys. w skali kwartału i wyniosła 29,95 mln osób (najwyższy poziom od momentu rozpoczęcia prowadzenia tego rodzaju statystyk);

·         liczba osób korzystających z zasiłku dla bezrobotnych zmniejszyła się o 41.700 do 1,31 mln osób;

·         liczba bezrobotnych i niepodejmujących starań celem znalezienia zatrudnienia dla grupy wiekowej 16-64 lata spadła o 69 tys. w stosunku do poprzedniego kwartału do łącznej liczby 8,92 mln osób;

·         nieznacznie, bo o 9 tys. osób, spadła liczba bezrobotnych w grupie wiekowej 16-24 lata (965 tys.);

·         wzrost średniego poziomu wynagrodzenia uwzględniającego premie wyniósł 0,7 % w ujęciu rok do roku, natomiast inflacja w październiku wyniosła 2,2% (2,8% miesiąc wcześniej);

·         znacznie wzrosło zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin (w przypadku kobiet liczba zatrudnionych wzrosła o 68 tys., zaś wśród mężczyzn - o 89 tys.).

W ocenie analityków rynku poziom bezrobocia okazał się nieco niższy od prognozowanego, co wskazuje na pewną poprawę w wynikach gospodarczych UK. Zgodnie z nową prognozą Banku Anglii, który wraz z objęciem funkcji gubernatora przez Marka Carneya uzależnił założenia polityki fiskalnej z poprawą sytuacji gospodarczej, w tym wzrostem zatrudnienia, siedmioprocentowy poziom bezrobocia jest możliwy do osiągnięcia przed końcem przyszłego roku.

Dalsze informacje dot. szacunkowych danych dot. bezrobocia dostępne są pod poniższym adresem internetowym: http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_332467.pdf