Spotkanie Trójkąta Weimarskiego w Lewiatanie

19 listopada w Konfederacji Lewiatan odbyło się nieformalne spotkanie Trójkąta Weimarskiego. W gronie organizacji biznesowych: Konfederacji Lewiatan, Niemieckiej Federacji Przemysłu BDI oraz Francuskiej Organizacji Pracodawców MEDEF dyskutowaliśmy o konkurencyjności europejskiego przemysłu i przyszłości polityki klimatycznej w UE. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Niemieckiego Ministerstwa Środowiska BMU, którzy podkreślali konieczność uwzględnienia różnorodnej specyfiki krajów członkowskich przy tworzeniu dalszych ram polityki klimatycznej. Administracja niemiecka wyraziła również uznanie dla dotychczasowych osiągnięć Polski w obszarze redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Dyskusja była bardzo ożywiona i merytoryczna, w dużej mierze dotyczyła roli i kształtu systemu handlu emisjami w polityce klimatycznej po 2020 roku. Wszyscy zgodzili się, że dotychczasowe doświadczenia z EU ETS są trudne i, że system wymaga zmian. Dodatkowo tworząc nową politykę klimatyczną biznes oczekuje monitorowania, jak ta polityka wpływa na bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjność europejskiego biznesu. Z pewnością Lewiatan, BDI oraz MEDEF będą kontynuować rozmowy w jaki sposób usprawniać przyszłe narzędzia polityki klimatycznej w UE.

Konfederacja Lewiatan