Strona www greckiej Prezydencji w Radzie UE

1 stycznia 2014 Grecja już po raz piąty obejmie Prezydencję w Radzie UE.

Dostępna jest już strona internetowa Prezydencji, na której można znaleźć m.in. zarys priorytetów Prezydencji w 4 głównych obszarach:
1) wzrost-miejsca pracy-spójność
2) dalsza integracja pomiędzy UE a strefą euro
3) migracje - mobilność na granicach
4) polityka morska.

Informacje na temat priorytetów są dostępne pod linkiem
http://www.gr2014.eu/eu-presidency/the-greek-presidency/programme-and-priorities

Zakładka dotycząca greckiego biznesu, zawierająca obecnie krótkie notatki na temat kluczowych obszarów: eksport, żywność, w tym produkcja oliwy, żywność organiczna, kosmetyki, baza naukowa:
http://www.gr2014.eu/greece/business