UNFCCC coraz uważniej wsłuchuje się w głos biznesu

Polska Prezydencja od początku COP19 bardzo dużo wysiłku wkłada w odbudowanie zaufania do globalnego procesu klimatycznego (UNFCCC). Po latach porażek negocjacyjnych oraz dyskusji prowadzonych w atmosferze konfrontacji, Prezydent Korolec zdołał wprowadzić nową jakość procesu - dialogu otwartego na głosy różnych krajów oraz środowisk.

Zmiana wprowadzona przez Polskę pozytywnie wpłynęła na Sekretariat Konwencji UNFCCC, który w tym roku prowadzi bardziej otwarty dialog z biznesem. W trakcie Warsaw Business Dialogue, wydarzenia organizowanego przez Konfederację Lewiatan oraz Major Economies Business Forum, Richard Kinley, Zastępca Sekretarza Wykonawczego Konwencji Klimatycznej (UNFCCC) mówił o konieczności włączenia biznesu w proces negocjacji podkreślając jego ogromną rolę w ograniczaniu emisji oraz dostosowywaniu świata do zmian klimatycznych. „2014 rok będzie czasem, w którym działania biznesu mogą być katalizatorem dla rządów w podejmowaniu odważnych i mocnych zobowiązań klimatycznych"- powiedział Kinley.
Informacja o Warsaw Business Dialogue znalazła się na głównej stronie UNFCCC. Przemówienie Zastępcy Sekretarza Wykonawczego Konwencji Klimatycznej UNFCCC wygłoszone w trakcie Warsaw Business Dialogue można znaleźć tutaj

Konfederacja Lewiatan