10 lat Polski w Unii. Czy wykorzystaliśmy szansę?

W ramach pierwszego spotkania podczas EFNI 2014 w otwartej dla wszystkich mieszkańców i odwiedzających Sopot Zatoce Dialogu omówiony został proces polskich negocjacji akcesyjnych, dobre i złe praktyki wykorzystania funduszy unijnych oraz szanse i zagrożenia jakie wiążą się z dołączeniem do strefy euro.

Spotkanie z Danutą Hübner, przewodniczącą Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego a w latach 2004-2009 Komisarz UE ds. polityki regionalnej zostało poprowadzone przez dziennikarkę TVN Kingę Rusin. Na początku dyskusji prof. Hübner podzieliła się swoimi wspomnieniami z negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej. W dalszej kolejności omówione zostały przykłady wykorzystania środków unijnych w ramach szeregu projektów dotyczących przede wszystkim polskiej infrastruktury, kultury i innowacji. Na koniec podniesiony został temat przyjęcia przez Polskę europejskiej waluty - euro, oraz szansach i zagrożeniach z tym związanych.

W toku dyskusji podkreślono, iż zmiany które zaszły w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat są dla kraju korzystne i nie byłyby możliwe bez decyzji o dołączeniu do Unii Europejskiej. Przed naszym krajem jeszcze wiele wyzwań, jednak dołączenie do Unii otworzyło Polaków na Europę i pozwoliło wykorzystać drzemiący w nas potencjał, w tym przede wszystkim polską pracowitość, na jeszcze większą skalę. Decyzja o dołączeniu do strefy euro powinna być wynikiem skrupulatnych przygotowań, zarówno pod względem ekonomicznym jak i politycznym. Zaznaczono, iż obecność w strefie euro wiąże się z wieloma szansami, w tym z możliwością korzystania z dedykowanych rozwiązań prawno-finansowych. Z kolei nieobecność Polski w tym gronie może w dłuższym terminie przyczynić się do marginalizacji jej roli na arenie europejskiej.

Partnerem Zatok Dialogu jest PKP Intercity.

Partnerzy medialni to: Dziennik Bałtycki, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl oraz TVP Gdańsk.

 

****

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI to międzynarodowy kongres środowisk biznesowych z udziałem wybitnych przedstawicieli świata polityki, kultury, nauki i mediów. Organizowane jest od 2011 r. przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Celem Forum jest wypracowywanie pomysłów na silną Europę i konkurencyjną gospodarkę, otwartą na trendy cywilizacyjne i technologiczne. Tegoroczna edycja EFNI odbywa się w dniach 1-3.10.2014 r. w Sopocie, a jej hasłem przewodnim jest pytanie: „Europa bezpieczna i konkurencyjna - realistyczny cel czy nieosiągalne marzenie? Perspektywa biznesu."

Więcej informacji: www.efni.pl

 

Patronat honorowy                            Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, Przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, Parlament Europejski

Partnerzy instytucjonalni                 Instytut Lecha Wałęsy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Samorząd Województwa Pomorskiego

Partnerzy strategiczni                      PKN ORLEN S.A., PZU, Totalizator Sportowy, „Dziennik Gazeta Prawna", TVP SA,

Partner Gali Otwarcia                       Bank Pekao S.A.

Partnerzy główni                                ArcelorMittal Poland, Biznes.pl, „Bloomberg Businessweek Polska", Citi Handlowy, EKES Grupa Pracodawców, „Forbes", Fortum, Google, Grupa Adamed, Havas Worldwide, KPMG, „Newsweek", Onet, PKP Intercity, Samsung Electronics Polska, Wardyński i Wspólnicy

Partnerzy wspierający                      AMS, „Gazeta Giełdy Parkiet", MetLife, Microsoft, MSL Group, Orange Polska, Polpharma, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Wydobywczego, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, „Puls Biznesu", Radio TOK FM, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, „Warsaw Business Journal Observer", Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

Główny partner merytoryczny        THINKTANK

Partnerzy merytoryczni                    BIAC/OECD, Centrum Stosunków Międzynarodowych, demosEUROPA, ECFR, „LIBERTÉ!", POLITYKA INSIGHT, UN Global Compact

Partnerzy logistyczni                         Dell, Port Lotniczy Gdańsk im. L. Wałęsy, Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych

Oficjalny przewoźnik                         PLL LOT SA

Producent wykonawczy                    IDFX

 

 

  

KONTAKT DLA MEDIÓW:

Zbigniew Maciąg, zmaciag@konfederacjalewiatan.pl, tel.: 604 589 080
Magdalena Słodownik
, mslodownik@konfederacjalewiatan.pl, tel.: 660 426 009