Aktywny grudzień w Brukseli

Przedstawiamy przegląd wydarzeń, w których wzięli udział eksperci Lewiatana oraz kalendarium planowanych spotkań.

I. Reprezentanci Lewiatana uczestniczyli w następujących wydarzeniach:

• 1 grudnia br. spotkanie robocze w BUSINESSEUROPE nt. barier na jednolitym rynku (przykład plain packaging), Bruksela;
• 1 grudnia br. spotkanie z gabinetem komisarz Elżbiety Bieńkowskiej nt. barier na jednolitym rynku (przykład plain packaging), Bruksela;
• 2 grudnia br. spotkanie Stałych Przedstawicieli BUSINESSEUROPE, Bruksela;
• 2 grudnia br. wysłuchanie publiczne - komisja prawna PE nt. ładu korporacyjnego, Bruksela;
• 2 grudnia br. spotkanie z przedstawicielem Eurochambers, Bruksela;
• 2 grudnia br. kolacja z delegacją Przedstawicielstwa KE w PL i KE oraz uczestnikami wizyty studyjnej na temat TTIP, Bruksela;
• 3 grudnia br. posiedzenie grupy roboczej BUSINESSEUROPE nt. Social Security System and Mobility, Bruksela;
• 3 grudnia br. warsztaty KE w sprawie TTIP, Bruksela;
• 3 grudnia br. spotkania świąteczne organizowane przez woj. małopolskie, mazowieckie i pomorskie (z udziałem amb. A. Harazima), Bruksela;
• 4 grudnia br. udział w spotkaniu organizowanym przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli - konsultacje Ministerstwa Gospodarki z przedsiębiorcami polskimi w Belgii na temat przeszkód w prowadzenia działalności gospodarczej, Bruksela;
• 4 grudnia br. prezentacja raportu "The future of European integration - A reform call", tzw. Raport Verheugena, wspólpraca TUSIAD, Economiesuisse, BDI oraz KL, Bruksela;
• 5 grudnia br. nieformalne spotkanie Stałych Przedstawicieli przy BUSINESSEUROPE organizowane przez KL w SP RP przy UE, Bruksela;
• 5 grudnia br. spotkanie grupy robocze BUSINESSEUROPE ds. ładu korporacyjnego, Bruksela;
• 8 grudnia br. forum organizowane przez konfederację pracodawców belgijskich FEB "Different views on European Challenges", Bruksela;
• 8 grudnia br. spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Sprawiedliwości w SP RP przy UE, Bruksela;
• 9 grudnia br. III runda negocjacji Wspólnego Programu Prac Europejskich Partnerów Społecznych, Bruksela;
• 9 grudnia br. spotkanie organizowane przez irlandzką organizację biznesu (IBEC) w ramach kampanii European Union that works" - prezentacja 10 priorytetów dla nowej Komisji, Bruksela;
• 9 grudnia br. seminarium dotyczące prac nad dyrektywami związanymi z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w miejscu pracy, Bruksela;
• 10 grudnia br. posiedzenie grupy roboczej BUSINESSEUROPE ds. lepszego stanowienia prawa, Bruksela;
• 10 grudnia br. posiedzenie grupy roboczej BUSINESSEUROPE ds. relacji UE-USA, Bruksela;
• 10 grudnia br. spotkanie z przedstawicielami ukraińskich pracodawców zorganizowane przez litewską konfederację pracodawców (LPK), Bruksela;
• 10 grudnia br. wysłuchanie publiczne grupy SD w PE nt. ładu korporacyjnego, Bruksela;
• 10 grudnia br. spotkanie wigilijne w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, Bruksela;
• 11 grudnia br. posiedzenie Komitetu Wykonawczego (ExCo) BUSINESSEUROPE, Bruksela;
• 11 grudnia br. spotkanie Evaluation Streering Committee, EUROFOUND, Bruksela;
• 11 grudnia br. spotkanie z fińską organizacją pracodawców (EK) - z udziałem komisarza Jyrki Kaitainena, Bruksela;
• 15 grudnia br. posiedzenia sekcji INT i ECO EKES
• 16 grudnia br. okrągły stół na temat umowy partnerstwa ws. handlu i inwestycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi (TTIP) zorganizowany przez Grupę Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego;
• 16 - 17 grudnia br. seminarium BUSINESSEUROPE "Promoting and reinforcing the EU Social Dialogue z udziałem organizacji członkowskich BUSINESSEUROPE z Danii, Niemiec i Słowacji, Warszawa;
• 18 grudnia br. spotkanie z Wiceprezesem Związku Banków Polskich Panem Mieczysławem Groszkiem, Bruksela
• 18 grudnia br. szczyt w Brukseli organizowany przez CBI z udziałem europejskich przywódców poświęcony TTIP

II. Kalendarium nadchodzących wydarzeń

• 18 - 19 grudnia br. posiedzenie Rady Europejskiej;
• 1 stycznia 2015 Litwa przystępuje do strefy euro;
• 1 stycznia 2015 Łotwa obejmuje półroczną prezydencje w Radzie UE;
• 28 stycznia br. Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych.

Wyraźnie widać, że idą Święta i koniec roku!