Co hamuje gospodarkę cyfrową w Europie?

Otwartość na zmianę to klucz do rozwoju europejskiej cyfryzacji

Podczas kolejnej edycji EFNI w Sopocie odbył się panel dyskusyjny poświęcony rozwojowi cyfryzacji w Europie i na świecie. Przedstawiciele biznesu dyskutowali o tym jakie bariery natury merytorycznej, finansowej i administracyjnej należy przezwyciężyć, aby gospodarka cyfrowa na starym kontynencie miała odpowiedni kierunek i tempo rozwoju.


Rozwój rynku ICT jest dziś jednym z najistotniejszych tematów europejskiej agendy. Bez nowoczesnych technologii nie ma nowoczesnej gospodarki, nie ma zatem podstawowego narzędzia dzięki któremu państwa stymulują swoją wydajność, produktywność, a tym samym konkurencyjność.

Idąc za przykładem tak znakomicie rozwiniętych rynków ICT jak Stany Zjednoczone, czy ogromnych zmian jakie miały miejsce w gospodarce azjatyckiej (Chiny, Indie), Europa opracowała nową strategię Europa 2020, a w niej Europejską Agendę Cyfrową. W jej ramach zdefiniowane zostały cele działań na najbliższe 6 lat i bariery jakie należy przezwyciężyć, aby im sprostać. Kluczowe działania, jakie zdaniem Europejczyków trzeba przedsięwziąć to ujednolicenie rynku usług telekomunikacyjnych, ułatwienie internetowych i transgranicznych transakcji, dostęp do treści i do możliwości korzystania z usług, a także budowanie zaufania do cyfryzacji i większa penetracja rynku.

Prezes i założycielka Tataj Innovation, Polska - Daria Gołębiowska - Tataj uważa, że europejski rynek usług cyfrowych odstaje od reszty świata bo nasz system edukacji nie kształci ludzi w sposób, który ułatwia im dynamiczny start na rynku pracy. Jej zdaniem brakuje ludzi z pasją, z potrzebą ryzyka. Nie ma też wystarczających źródeł finansowania na innowacyjne projekty, chociażby dla start - upów. Ponadto „stary kontynent" nie myśli systemowo, co spowalnia proces rozwoju i ujednolicenia rynku.

Z perspektywy Prezesa T-mobile Polska SA, Miroslava Rakowskiego rynek operatorów w Europie jest bardzo rozdrobniony w porównaniu do rynku amerykańskiego (około 100 operatorów w UE vs. 4 operatorów w USA), co nie pozwala myśleć tak prężnie o jego rozwoju, bo biznes skupia się na rzeczach operacyjnych takich jak fuzje czy przejęcia, a nie na kwestiach kluczowych, takich jak wprowadzanie innowacji technologicznych i infrastrukturalnych, choć Polska i tak znakomicie sobie radzi na tle innych krajów europejskich.

Szef ds. technologii Microsoft - Josh Rice - jest zdania, że najlepszym przykładem systemowego i rozwojowego działania, aby gospodarka cyfrowa w Europie dynamicznie szła do przodu jest połączenie interesów najbardziej zainteresowanych stron takich jak ludzie świata biznesu, nauki i administracji publicznej. Jego zdaniem Europejczycy muszą jak najszybciej korzystać z doświadczeń innych rynków, gdzie taniej i szybciej dostarcza się obywatelom kontent i usługi w sieci. Rządy krajów europejskich powinny dążyć do ujednolicenia rynku, uproszczenia regulacji i przeznaczenia stosownych środków na inwestycje w tym obszarze.

Opinię tę podziela szef regionu CEE Google - Artur Waliszewski. Uważa on, że powszechny dostęp do Internetu i treści, dostęp do urządzeń wysokiej jakości nie jest traktowany przez państwa UE jako dobro powszechnego użytku. Jego zdaniem nie należy w tym procesie pomijać także seniorów, którzy stanowią spory procent europejskiego społeczeństwa. Warto więc zainwestować w to, aby stali się oni jak najszybciej częścią tego rynku.

Leszek Wroński - partner, szef usług doradczych KPMG w Polsce i Europie Środkowo - Wschodniej konkludując dodał, że we współczesnym świecie innowacyjność i technologie cyfrowe są ze sobą nieodłącznie związane i mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju gospodarki europejskiej. Bez radykalnego zwiększenia innowacyjności Europa nie ma szans na efektywną konkurencję w gospodarce światowej. Europejska gospodarka cyfrowa może rozwijać się dynamicznie tylko wówczas jeśli ludziom da się możliwości i otworzy rynek na zmiany.

Partnerem wydarzenia było KPMG, a moderatorem Leszek Wroński, partner, szef usług doradczych KPMG w Polsce i Europie Środkowo - Wschodniej.

 

****

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI to międzynarodowy kongres środowisk biznesowych z udziałem wybitnych przedstawicieli świata polityki, kultury, nauki i mediów. Organizowane jest od 2011 r. przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Celem Forum jest wypracowywanie pomysłów na silną Europę i konkurencyjną gospodarkę, otwartą na trendy cywilizacyjne i technologiczne. Tegoroczna edycja EFNI odbywa się w dniach 1-3.10.2014 r. w Sopocie, a jej hasłem przewodnim jest pytanie: „Europa bezpieczna i konkurencyjna - realistyczny cel czy nieosiągalne marzenie? Perspektywa biznesu."

Więcej informacji: www.efni.pl

 

Patronat honorowy                            Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, Przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, Parlament Europejski

Partnerzy instytucjonalni                 Instytut Lecha Wałęsy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Samorząd Województwa Pomorskiego

Partnerzy strategiczni                      PKN ORLEN S.A., PZU, Totalizator Sportowy, „Dziennik Gazeta Prawna", TVP SA,

Partner Gali Otwarcia                       Bank Pekao S.A.

Partnerzy główni                                ArcelorMittal Poland, Biznes.pl, „Bloomberg Businessweek Polska", Citi Handlowy, EKES Grupa Pracodawców, „Forbes", Fortum, Google, Grupa Adamed, Havas Worldwide, KPMG, „Newsweek", Onet, PKP Intercity, Samsung Electronics Polska, Wardyński i Wspólnicy

Partnerzy wspierający                      AMS, „Gazeta Giełdy Parkiet", MetLife, Microsoft, MSL Group, Orange Polska, Polpharma, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Wydobywczego, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, „Puls Biznesu", Radio TOK FM, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, „Warsaw Business Journal Observer", Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

Główny partner merytoryczny        THINKTANK

Partnerzy merytoryczni                    BIAC/OECD, Centrum Stosunków Międzynarodowych, demosEUROPA, ECFR, „LIBERTÉ!", POLITYKA INSIGHT, UN Global Compact

Partnerzy logistyczni                         Dell, Port Lotniczy Gdańsk im. L. Wałęsy, Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych

Oficjalny przewoźnik                         PLL LOT SA

Producent wykonawczy                    IDFX

 

 

  

KONTAKT DLA MEDIÓW:

Zbigniew Maciąg, zmaciag@konfederacjalewiatan.pl, tel.: 604 589 080
Magdalena Słodownik
, mslodownik@konfederacjalewiatan.pl, tel.: 660 426 009