Długo oczekiwany projekt nowelizujący Kodeks pracy w zakresie umów o pracę

Prosimy o zapoznanie się z projektem i przesłanie swoich komentarzy i ocen w możliwie najkrótszym terminie (tj. maksymalnie do 31 października) w celu przygotowania wspólnego stanowiska Konfederacji Lewiatan.

Dla przypomnienia załączamy wypracowane przez naszą Radę Dyrektorów Personalnych stanowisko, które było podstawą do zawarcia porozumienia 4 organizacji pracodawców.

Niezależnie od oczekiwanych opinii pisemnych z Państwa strony zapraszamy na spotkanie Rady Dyrektorów Personalnych w dn. 28 października 2014 r., godz. 10.30 (wtorek), sala Ogrodowa, siedziba Konfederacji Lewiatan w celu przedyskutowania proponowanych w projekcie rozwiązań dot. umów o pracę.

Jednocześnie przesyłam nasze stanowisko i apel skierowany do Sejmu w sprawie zasad rekompensowania za soboty, gdyż właśnie posłowie rozstrzygają, czy przyjmą projekt do dalszego procedowania. Robimy wszystko, aby przekonać posłów do naszych racji, ale nie jest łatwo.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw