Dolnośląscy pracodawcy opiniują nowy pomysł wspierania przedsiębiorczości

Dolnośląscy Pracodawcy odnieśli się do pomysłu stworzenia Dolnośląskiej Instytucji Finansowej, nowej spółki samorządu województwa odpowiedzialnej za wspieranie przedsiębiorczości za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych .

Zarząd Województwa Dolnośląskiego planuje powołanie nowej publicznej instytucji, odpowiedzialnej za udzielanie preferencyjnych pożyczek, poręczeń i gwarancji dla przedsiębiorców z MŚP. Nowa spółka ma też oferować usługi doradztwa biznesowego oraz szkolenia.
Instytucja ma powstać na bazie obecnie działającej spółki Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego. Władze województwa chcą stworzyć jedną, dużą instytucję finansową, zamiast wspierać wiele oddzielnych podmiotów wspierających przedsiębiorczość w regionie.

W ocenie Dolnośląskich Pracodawców utrzymanie mechanizmu konkurencji między regionalnymi i lokalnymi operatorami zwrotnych instrumentów finansowych jest potrzebne, a nawet wskazane. - Lepszym pomysłem byłoby rozwijanie i modyfikacja obecnej sieci lokalnych instytucji otoczenia biznesu, którym powierzono by prowadzenie funduszy oferujących instrumenty zwrotne dla sektora MŚP. Chociaż, obecny publiczny system wsparcia rozwoju przedsiębiorczości ma szereg mankamentów , to jednak wiele instytucji posiada określony dorobek i wieloletnie doświadczenie, a przede wszystkich bazę stałych odbiorców
(klientów) - czytamy w stanowisku organizacji.

Dolnośląscy Pracodawcy uważają, że silnym czynnikiem, który będzie wpływał na poziom i skalę zainteresowania zwrotnymi instrumentami finansowymi ze strony przedsiębiorców z sektora MŚP są kryteria rozpatrywania i oceny wniosków pożyczkowych. Pracodawcy opowiadają się za pełnym uproszczeniem obecnego i przyszłego systemu wsparcia (udzielania preferencyjnych pożyczek), tym bardziej, że to same instytucje publiczne tworzą własne, wewnętrzne regulacje i kryteria.

Pracodawcy uważają również, że powodzenie wykorzystania środków unijnych przez publiczne instytucje otoczenia biznesu, oferujące od przyszłego roku zwrotne instrumenty finansowe w ramach RPO 2014-2020, w dużej mierze będzie zależeć od jakości współpracy i dialogu ze środowiskiem przedsiębiorców. W opinii Dolnośląskich Pracodawców, współpraca administracji samorządowej i partnerów społecznych (regionalnych organizacji pracodawców) powinna stanowić istotne uzupełnienie i wzmocnienie działań samorządu województwa, odpowiedzialnego za proces wspierania i rozwoju przedsiębiorczości przy pomocy instrumentów inżynierii finansowej.

Stanowisko zostało przesłane do Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz zarządu spółki Dolnośląski Fundusz Gospodarczy.

Konfederacja Lewiatan