Europejski biznes zdecydowanie poparł przyjęcie porozumienia UE-USA

Grupa Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zorganizowała okrągły stół na temat umowy partnerstwa ws. handlu i inwestycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, który odbył się 16 grudnia w Brukseli. Przedstawiciele organizacji największych europejskich pracodawców: BUSINESSEUROPE, EUROCHAMBRES, EuroCommerce, CEEP, Komitety Copa-Cogeca i UEAPME miały okazję do otwartej i pogłębionej dyskusji z głównymi unijnym negocjatorem TTIP, Ignacio Garcia Bercero. Po spotkaniu wydano wspólne oświadczenie w sprawie negocjacji partnerstwa.

Autorzy wskazali, że Unia i USA wytwarzają razem niemal połowę światowego PKB, jedną trzecią przepływów w handlu usługami i towarami wartymi 700 miliardów euro rocznie - czyli prawie 2 miliardy dziennie. Rozwój partnerstwa, bezprecedensowego w swojej skali, stworzy nowe możliwości dla trwałego wzrostu gospodarczego, umożliwi powstanie nowych miejsc pracy, innowacji oraz promowanie międzynarodowej konkurencyjności.

Treść całego oświadczenia dostępna tutaj .