IV Świętokrzyska Debata Gospodarcza

27 października br. odbyła się IV Świętokrzyska Debata Gospodarcza do której zaproszeni zostali kandydaci na Radnych Do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Politycy mieli okazję do prezentacji swojego programu i bezpośredniego spotkania ze środowiskiem przedsiębiorców.


W ramach zorganizowanej przez Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan debacie panelistami byli:

- PiS - Andrzej Pruś
- PSL - Arkadiusz Bąk
- PO - Grzegorz Świt
- SLD - Henryk Milcarz.

Gościem specjalnym spotkania był doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, Jeremi Mordasewicz. W krótkim wystąpieniu dokonał analizy strategii rozwoju województwa, sugerując konieczność skupienia się na kilku najważniejszych kwestiach gospodarczych, zamiast ogólnego spojrzenia. Następnie głos zabrał Karol Kaczmarski, dyrektor biura ŚZPP Lewiatan, prezentując najważniejsze dane na temat gospodarki regionu świętokrzyskiego - poziom zatrudnienia, PKB, przychody przedsiębiorstw.

Prezentacje te stanowiły wstęp do właściwej części debaty oraz były kanwą do dyskusji i prezentacji programów ze strony przedstawicieli komitetów wyborczych. Politycy przedstawiali swoje zdanie na temat poruszonych tematów. Możemy czuć jednak pewien niedosyt z powodu nadmiernej ogólności dużej części wywodów, które nie zawsze trafiały w meritum.

Oto relacje mediów lokalnych o naszej debacie:
- Echo Dnia
- Radio Kielce
- Gazeta Wyborcza Kielce

Spotkanie było współfinansowane przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 5.5.2 Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.