Jakie czynniki decydują o zaangażowaniu firm w działalność B+R?

Polityka Państwa oparta o popyt pobudza innowacyjność. Deloitte Europa Środkowa bada skłonność firm do zaangażowania się działalność badawczo - rozwojową. Coroczne badanie, prowadzone w tym roku wśród przedsiębiorców z 10 krajów: Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji oraz Węgier służy dostarczeniu regulatorom wiedzy na temat potrzeb i ważnych czynników stymulujących zwiększanie wydatków przedsiębiorstw na badania i rozwój (wskaźnik BERD - business expenditure on research and development).

Zwracamy się do Państwa z prośbą o podzielenie się opinią na temat tego, jakie działania skłoniłyby Państwa do zwiększenia inwestycji w badania, rozwój i innowacje. 

Kwestionariusz składa się z 14 pytań, a jego wypełnienie zajmie nie więcej niż 15 minut. 

Zapewniamy pełną poufność przekazanych nam informacji i gwarantujemy, że nie zostaną one przekazane stronom trzecim. Zbierane są one wyłącznie dla celów statystycznych i będą przechowywane w bazie danych Deloitte. 

Zebrane informacje posłużą do opracowania podsumowania oraz raportu - zostaną one przesłane tym respondentom, którzy podadzą nam korespondencyjny adres poczty elektronicznej.

Będziemy wdzięczni za wsparcie w uzyskiwaniu opinii na temat działalności badawczo - rozwojowej w Polsce i wypełnienienie kwestionariusza.

Kwestionariusz jest dostępny również w języku angielskim: www.deloitte.com/pl/R&DCESurveyEN