Konsultacje dot. negocjacji porozumienia handlowego pomiędzy UE i USA (TTIP)

Komisja Europejska konsultuje negocjacje dot. porozumienia handlowego z USA z małymi i średnimi firmami.

Eliminacja barier pozataryfowych, ujednolicenie regulacji, dostęp do rynków zamówień publicznych, kwestie bezpieczeństwa energetycznego i surowcowego, praw własności intelektualnej czy handlu w Internecie to tylko niektóre ze spraw poruszanych podczas negocjacji porozumienia pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji, zwane w skrócie TTIP, ma dać obu stronom solidne podstawy do długofalowego wzrostu gospodarczego, tworzącego nowe miejsca pracy i wzmacniającego konkurencyjność obu gospodarek.

Szczególna uwaga w negocjacjach skupia się na zabezpieczeniu interesów unijnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w dostępie do rynku USA. W związku z tym, Komisja Europejska (KE) przygotowała krótką ankietę skierowaną do MŚP. Ma ona na celu wskazanie na jakie bariery (taryfowe, pozataryfowe) aktualnie napotykają przedsiębiorcy tego sektora w dostępie do amerykańskiego rynku.

Celem konsultacji jest odzwierciedlenie interesów MŚP, w tym w zakresie eliminacji barier w handlu z USA, w ramach ww. negocjacji.

Przypominamy, że Państwa udział w konsultacjach ma zasadnicze znaczenie dla wskazania KE jakie bariery odnotowują polscy przedsiębiorcy w dostępie do rynku USA i jak zabezpieczyć ich interesy w kolejnych etapach negocjacji.

Bezpośredni link do ankiety:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TTIPSME&lang=en

Termin zgłaszania odpowiedzi upływa 15 grudnia 2014 r.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Anną Trzop, ekspertem biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli (atrzop@konfederacjalewiatan.pl).