Kształcenie zawodowe - pułapka czy klucz do rozwiązania problemu bezrobocia?

Podczas Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) odbyła się debata o kształceniu zawodowym w Polsce z udziałem przedstawicieli biznesu i administracji państwowej, w tym Leny Kolarskiej-Bobińskiej (Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Partnerem wydarzenia była Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

„Na każdym etapie edukacji do współpracy powinni być zapraszani przedsiębiorcy" - powiedziała Beata Stelmach (prezes General Electric). Pracodawcy oprócz wykształcenia zwracają uwagę na cechy miękkie, takie jak umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność i relacje społeczne. Dzieci już od przedszkola powinny być objęte systemową pracą w tym zakresie. Uczestnicy debaty byli zgodni, że w Polsce brakuje profesjonalnego doradztwa zawodowego w szkołach skierowanego do dzieci i młodzieży.

„Kwalifikacje zawodowe są strategicznym wyzwaniem z punktu widzenia biznesu i gospodarki" - powiedział Jacek Męcina (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej). Ważne jest także szersze mówienie o kształceniu zawodowym. Strategiczne zapotrzebowanie biznesu jest trudne do określenia ze względu na problemy z mobilnością przestrzenną.

Uczestnicy dyskusji przyznali, że potrzebne są zmiany w systemie edukacji i jej otoczeniu, w tym administracji i biznesu. „Szkolnictwo zawodowe musi korzystać z dobrych wzorców dualnego modelu kształcenia zawodowego, który się sprawdził w wielu krajach" - stwierdził Zbigniew Bochniarz (University of Washington). Do popularyzacji dobrych wzorców kształcenia zawodowego, oprócz administracji państwowej i biznesu powinny włączyć się również media.

Wiktor Askanas (Sędzia Kanadyjskiego Trybunału Ochrony Konsumenta i Konkurencji) podkreślił, że w Polsce potrzebna jest regionalizacja, polegająca na dostosowaniu szkolenia zawodowego do sytuacji regionalnej. „Każdy samorząd musi znaleźć swoje lokomotywy rozwoju, które następnie muszą przekładać się na programy szkoleniowe i wyznaczyć matrycę umiejętności potrzebnych pracownikom" - powiedział Askanas.

Odnosząc się do powyższej kwestii, Lena Kolarska-Bobińska (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego) zapowiedziała, że do końca bieżącego roku ze wszystkimi regionami w Polsce zostaną zawarte programy inteligentnych specjalizacji regionów. Programy te są wspierane środkami finansowymi z Unii Europejskiej i mają na celu wzmocnienie współpracy uczelni, ośrodków naukowych i przedsiębiorców. W ich ramach poszczególne regiony muszą określić swoją specjalizację, także z uwzględnieniem lokalnego przemysłu.

Funkcję moderatora pełnił Jakub Kapiszewski (Dziennik Gazeta Prawna).

Galeria zdjęć z EFNI 2014

 

****

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI to międzynarodowy kongres środowisk biznesowych z udziałem wybitnych przedstawicieli świata polityki, kultury, nauki i mediów. Organizowane jest od 2011 r. przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Celem Forum jest wypracowywanie pomysłów na silną Europę i konkurencyjną gospodarkę, otwartą na trendy cywilizacyjne i technologiczne. Tegoroczna edycja EFNI odbywa się w dniach 1-3.10.2014 r. w Sopocie, a jej hasłem przewodnim jest pytanie: „Europa bezpieczna i konkurencyjna - realistyczny cel czy nieosiągalne marzenie? Perspektywa biznesu."

Więcej informacji: www.efni.pl

 

Patronat honorowy                            Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, Przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, Parlament Europejski

Partnerzy instytucjonalni                 Instytut Lecha Wałęsy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Samorząd Województwa Pomorskiego

Partnerzy strategiczni                      PKN ORLEN S.A., PZU, Totalizator Sportowy, „Dziennik Gazeta Prawna", TVP SA,

Partner Gali Otwarcia                       Bank Pekao S.A.

Partnerzy główni                                ArcelorMittal Poland, Biznes.pl, „Bloomberg Businessweek Polska", Citi Handlowy, EKES Grupa Pracodawców, „Forbes", Fortum, Google, Grupa Adamed, Havas Worldwide, KPMG, „Newsweek", Onet, PKP Intercity, Samsung Electronics Polska, Wardyński i Wspólnicy

Partnerzy wspierający                      AMS, „Gazeta Giełdy Parkiet", MetLife, Microsoft, MSL Group, Orange Polska, Polpharma, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Wydobywczego, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, „Puls Biznesu", Radio TOK FM, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, „Warsaw Business Journal Observer", Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

Główny partner merytoryczny        THINKTANK

Partnerzy merytoryczni                    BIAC/OECD, Centrum Stosunków Międzynarodowych, demosEUROPA, ECFR, „LIBERTÉ!", POLITYKA INSIGHT, UN Global Compact

Partnerzy logistyczni                         Dell, Port Lotniczy Gdańsk im. L. Wałęsy, Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych

Oficjalny przewoźnik                         PLL LOT SA

Producent wykonawczy                    IDFX

 

 

  

KONTAKT DLA MEDIÓW:

Zbigniew Maciąg, zmaciag@konfederacjalewiatan.pl, tel.: 604 589 080
Magdalena Słodownik
, mslodownik@konfederacjalewiatan.pl, tel.: 660 426 009