Międzynarodowa agenda OECD: handel, inwestycje, reforma regulacji

OECD to organizacja międzynarodowa, której zadaniem jest wyznaczanie standardów. Wielokrotnie standardy ustanowione przez Państwa członkowskie były następnie przyjmowane w szerszym zakresie na świecie. Proces ten szczególnie objawił się w czasie kryzysu - twierdzi Paweł Wojciechowski, stały przedstawiciel RP przy OECD.

Dodał, że OECD stara się antycypować zmiany ekonomiczne i proponować alternatywne, nowatorskie metody aktywności. Wskazał również na korzyści, na jakie mogą liczyć Państwa realizujące projekty organizacji. Podkreślił starania organizacji na rzecz wyrównywania szans w światowym handlu.

Jacek Adamski, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan wskazał na wiele organizacji związanych z OECD jak na przykład Międzynarodową Agencję Energetyki, które wspólnie przyczyniają się do dostarczania niezbędnej wiedzy i narzędzi do współpracy ponadnarodowej. Jego zdaniem WTO w związku ze postępującymi zmianami w globalnej gospodarce nie jest już w wystarczającym stopniu wspierać wielostronnych, wielopłaszczyznowych negocjacji w światowym handlu. Konieczna jest fragmentaryzacja procesów i poszukiwanie nowych standardów.

Roel Nieuwenkamp, przewodniczący Grupy Roboczej OECD ds. Odpowiedzialnego Biznesu zadeklarował plan stworzenia globalnych rekomendacji związanych z inwestowaniem, aby wyrównywać szanse państw poszukujących motorów napędowych rozwoju swoich gospodarek, a jednocześnie, by przepływy środków finansowych realizowane były w sposób odpowiedzialny. OECD ma również plan stworzenia wielostronnych umów dotyczących inwestowania na poziomie państw narodowych, zamierza wprowadzić rozwiązania poprawiające klimat do inwestycji.

Patrick Ivory, dyrektor ds. UE i polityki międzynarodowej IBEC z Irlandii zauważył, że praca OECD nad wartościami dodanymi w łańcuchach dostaw jest niezwykle istotna dla rozumienia globalnych procesów gospodarczych. Dzięki mierzonym przez OECD wartościom możemy mieć wgląd w szczegóły lokalnych gospodarek, prognozować zmiany i projektować działania stymulujące dalszy rozwój. Informacje zbierane i opracowywane przez OECD stanowią również nieocenione źródło wiedzy dla biznesu.

Raed Safadi dyrektor z OECD przypomniał rolę organizacji w kreowaniu i rekomendacji zmian gospodarczych i ekonomicznych, szczególnie w dobie kryzysu lat 2008-2009. Wskazał, że wobec kłopotów z dynamiką działania innych organizacji międzynarodowych OECD chce być szczególnie aktywnym podmiotem. OECD zajmuje się analizą globalnej gospodarki i posiada pogłębioną wiedzę na jej temat, w związku z czym może dostarczać unikalnej ekspertyzy służącej prowadzeniu efektywnych polityk. Największą uwagę poświęca rynkowi usług, jako temu, który tworzy największą część PKB w krajach członkach organizacji.

Panel prowadził Bernard Welschke, sekretarz generalny Komitetu Doradczego Biznesu i Przemysłu przy OECD (BIAC). Partnerem panelu był Komitet Doradczy Biznesu i Przemysłu przy OECD (BIAC).


GALERIA ZDJĘĆ Z EFNI

****

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI to międzynarodowy kongres środowisk biznesowych z udziałem wybitnych przedstawicieli świata polityki, kultury, nauki i mediów. Organizowane jest od 2011 r. przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Celem Forum jest wypracowywanie pomysłów na silną Europę i konkurencyjną gospodarkę, otwartą na trendy cywilizacyjne i technologiczne. Tegoroczna edycja EFNI odbywa się w dniach 1-3.10.2014 r. w Sopocie, a jej hasłem przewodnim jest pytanie: „Europa bezpieczna i konkurencyjna - realistyczny cel czy nieosiągalne marzenie? Perspektywa biznesu."

Więcej informacji: www.efni.pl

 

Patronat honorowy                            Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, Przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, Parlament Europejski

Partnerzy instytucjonalni                 Instytut Lecha Wałęsy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Samorząd Województwa Pomorskiego

Partnerzy strategiczni                      PKN ORLEN S.A., PZU, Totalizator Sportowy, „Dziennik Gazeta Prawna", TVP SA,

Partner Gali Otwarcia                       Bank Pekao S.A.

Partnerzy główni                                ArcelorMittal Poland, Biznes.pl, „Bloomberg Businessweek Polska", Citi Handlowy, EKES Grupa Pracodawców, „Forbes", Fortum, Google, Grupa Adamed, Havas Worldwide, KPMG, „Newsweek", Onet, PKP Intercity, Samsung Electronics Polska, Wardyński i Wspólnicy

Partnerzy wspierający                      AMS, „Gazeta Giełdy Parkiet", MetLife, Microsoft, MSL Group, Orange Polska, Polpharma, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Wydobywczego, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, „Puls Biznesu", Radio TOK FM, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, „Warsaw Business Journal Observer", Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

Główny partner merytoryczny        THINKTANK

Partnerzy merytoryczni                    BIAC/OECD, Centrum Stosunków Międzynarodowych, demosEUROPA, ECFR, „LIBERTÉ!", POLITYKA INSIGHT, UN Global Compact

Partnerzy logistyczni                         Dell, Port Lotniczy Gdańsk im. L. Wałęsy, Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych

Oficjalny przewoźnik                         PLL LOT SA

Producent wykonawczy                    IDFX

 

 

  

KONTAKT DLA MEDIÓW:

Zbigniew Maciąg, zmaciag@konfederacjalewiatan.pl, tel.: 604 589 080
Magdalena Słodownik
, mslodownik@konfederacjalewiatan.pl, tel.: 660 426 009