Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Lewiatanie

8 grudnia 2014 r.  członkowie Lewiatana po raz trzeci w tym roku spotkają się z ekspertami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. To zarazem pierwsze spotkanie w Lewiatanie poświęcone ofercie funduszy europejskich dla firm realizujących projekty badawczo- rozwojowe po zakończeniu negocjacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

Główne tematy, o których chcemy rozmawiać podczas spotkania: 

·         Plan działań NCBIR w 2015:  stan prac nad przygotowaniem systemu wsparcia przedsiębiorstw oraz planowane terminy uruchomienia wsparcia w I osi POIR.

·         Planowany zakres i najważniejsze zasady wsparcia przedsiębiorstw w I osi POIR.

·         Zasady finansowania I osi POIR, w tym: wydatki kwalifikowane, rozliczenia projektów, konstrukcja budżetów.

Do udziału zapraszamy członków Lewiatana, szczególnie małe i średnie firmy, które angażują się w projekty badawczo- rozwojowe (badania przemysłowe, prace rozwojowe, projekty demonstracyjne), prowadzone samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami.

Proszę o potwierdzanie udziału (1 osoba/firma) do 4.12.2014 (czwartek), do końca dnia, na adres: mchmielewska@konfederacjalewiatan.pl.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, warunkiem uczestnictwa jest otrzymania potwierdzenia rezerwacji miejsca na spotkaniu.

Początek spotkania: godz.10.00, czas trwania: max 4 godz.