Opublikowano rekomendacje EFNI dla Komisji Europejskiej

• Polityka UE musi być nakierowana przede wszystkim na wzrost i konkurencyjność
• Zapowiedziany przez Przewodniczącego KE plan inwestycji na kwotę 300 miliardów euro powinien być jak najszybciej wdrożony
• Polityki energetyczną i klimatyczną należy podporządkować polityce wzrostu konkurencyjności europejskiej gospodarki
• Urzeczywistnienie jednolitego rynku cyfrowego to jedno z najważniejszych zadań nowej Komisji. Tylko do roku 2020 może on zwiększyć europejskie PKB o 250 miliardów euro
• Należy zakończyć negocjacje umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi (TTIP) i zawrzeć w niej klauzulę dotyczącą mechanizmu rozstrzygania sporów na linii inwestor-państwo (ISDS)
Rekomendacje dla władz UE, będące efektem tegorocznej edycji Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI), zmierzają do pobudzenia europejskiej gospodarki i wzmocnienia konkurencyjności Europy na świecie. EFNI od czterech lat organizuje w Sopocie Konfederacja Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot oraz czołowymi polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami.

- Biznes chce się włączyć w budowę bardziej zamożnej Europy, której przewaga konkurencyjna powinna w większym stopniu opierać się na reindustrializacji oraz na połączeniu innowacji z cyfryzacją. Rekomendacje EFNI to szereg postulatów, których realizacja może pomóc uwolnić potencjał Europy, osiągnąć wzrost i stworzyć nowe miejsca pracy w najbliższych latach - mówi Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Rekomendacje EFNI to zbiór konkretnych rozwiązań, mających na celu pobudzenie wzrostu i wzmocnienie konkurencyjności Europy, w tym między innymi: dokończenie tworzenia jednolitego rynku cyfrowego i wewnętrznego rynku energii, zamknięcie negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie wspólnego rynku transatlantyckiego oraz zwiększenie nacisku na reindustrializację. Publikacja EFNI zawiera również przesłanie biznesu z krajów Trójkąta Weimarskiego, skierowane do nowych władz instytucji unijnych.

- Jeżeli Europa ma nadążać za globalną konkurencją, priorytetem nowej Komisji Europejskiej musi być konkurencyjność i tworzenie lepszego otoczenia regulacyjnego dla biznesu. Trzeba zapewnić przedsiębiorstwom, zwłaszcza małym i średnim, łatwiejszy dostęp do finansowania, które jest im niezbędne w rozwoju. Można tego dokonać przez udostępnienie środków z budżetu UE i z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Dostrzegamy też potrzebę stworzenia wewnętrznego rynku energii w celu zapewnienia przystępnych cen dla przemysłu w Europie, co z kolei pobudzi wzrost i zwiększy zatrudnienie - ocenia Henryka Bochniarz.

Gospodarka europejska potrzebuje planu inwestycji
Komisja Europejska powinna w pierwszej kolejności wdrożyć ogłoszoną przez jej Przewodniczącego J.C. Junckera propozycję funduszu inwestycyjnego, w ramach którego 300 miliardów euro zostanie wydatkowanych ze środków publicznych i prywatnych w ciągu najbliższych trzech lat. To pobudzi europejską gospodarkę i stworzy nowe miejsca pracy. Działania te wymagają zapewnienia otoczenia przyjaznego inwestycjom, zmniejszenia obciążeń prawnych, promocji partnerstwa publiczno-prywatnego, a także zwiększenia akcji kredytowej przez Europejski Bank Inwestycyjny. Trzeba również bardziej efektywnie wykorzystywać środki z budżetu UE i możliwości inwestowania na rynkach kapitałowych.

Spójność polityki przemysłowej, energetycznej i klimatycznej
Aby zwiększyć konkurencyjność Unii Europejskiej, należy dostosować jej politykę energetyczną i klimatyczną do jej celów przemysłowych, mając na uwadze wysoki potencjał wzrostu produkcji przemysłowej i zatrudnienia w tym sektorze. Produkcję przemysłową ograniczają wysokie ceny energii w Europie w porównaniu chociażby z cenami energii w Stanach Zjednoczonych. Ceny te mogą obniżyć się po utworzeniu wewnętrznego rynku energii, który według szacunków Komisji Europejskiej może przynieść korzyści gospodarcze na kwotę między 16 a 40 miliardów euro rocznie. Mając na uwadze obecne wyzwania geopolityczne w sąsiedztwie Unii Europejskiej, związane z potencjalnym ryzykiem odcięcia dostaw surowców energetycznych ze wschodu, należy więcej uwagi poświęcić dywersyfikacji. Będzie to możliwe dzięki rozwojowi istniejącej infrastruktury i stworzeniu ogólnoeuropejskiej sieci przesyłowej.

Umowa TTIP z klauzulą ISDS
Szybkie zakończenie negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji (TTIP) to warunek konieczny przekształcenia potencjału gospodarki amerykańskiej i europejskiej w rzeczywisty dobrobyt przedsiębiorstw i obywateli. Będzie to miało w praktyce trzy korzyści: szerszy wybór usług, jednolite standardy i niższe cła. Dlatego po wejściu w życie umowa TTIP będzie miała duży wpływ na transatlantycką współpracę gospodarczą i stanie się zbiorem najlepszych praktyk dla podobnych negocjacji w przyszłości. Jest też sprawą kluczową, aby umowa zawierała postanowienia określające mechanizm rozstrzygania sporów na linii inwestor-państwo (ISDS), który przyczyni się do lepszego zabezpieczenia inwestycji. Ponadto władze UE powinny stworzyć koalicję partnerów społecznych w celu lepszego zrozumienia przez opinię publiczną korzyści wynikających z transatlantyckiej umowy handlowej dla europejskich przedsiębiorców i konsumentów, takich jak np. pełny dostęp do rynku amerykańskiego.

Jednolity rynek cyfrowy warunkiem niezbędnym do wykorzystania potencjału cyfryzacji.
Komisarze europejscy powinni dążyć do zakończenia działań w kierunku stworzenia w pełni funkcjonalnego jednolitego rynku cyfrowego oraz wspierać cyfryzację gospodarki europejskiej. Może to doprowadzić do dodatkowego wzrostu nawet o 250 miliardów euro w następnych pięciu latach. W tym celu niezbędna jest transeuropejska infrastruktura. Jednym z czynników ograniczających rozwój gospodarki cyfrowej i handlu elektronicznego w Europie jest brak wspólnego prawa, co sprawia, że około 60% zamówień internetowych nie jest realizowanych. Należy zająć się tym problemem i stworzyć nowe ramy prawne, które będą lepiej chroniły konsumenta i dane.
EFNI 2015

Powyższe rekomendacje stanowią przykłady postulatów, które padły podczas tegorocznej edycji EFNI. Wzięło w niej udział ponad 130 wybitnych panelistów - polskich i międzynarodowych ekspertów w dziedzinie biznesu, polityki i nauki. Kolejna - piąta już - edycja Europejskiego Forum Nowych Idei odbędzie się w Sopocie w terminie od 30 września do 2 października 2015 r.

Rekomendacje EFNI i przykłady ich praktycznego zastosowania:
http://efni.pl/wp-content/uploads/2014/11/EFNI-2014_Rekomendacje_PL.pdf

****
EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI to międzynarodowy kongres środowisk biznesowych z udziałem wybitnych przedstawicieli świata polityki, kultury, nauki i mediów. Organizowane jest od 2011 r. przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Celem Forum jest wypracowywanie pomysłów na silną Europę i konkurencyjną gospodarkę, otwartą na trendy cywilizacyjne i technologiczne. Tegoroczna edycja EFNI odbywa się w dniach 1-3.10.2014 r. w Sopocie, a jej hasłem przewodnim jest pytanie: „Europa bezpieczna i konkurencyjna - realistyczny cel czy nieosiągalne marzenie? Perspektywa biznesu."
Więcej informacji: www.efni.pl

Patronat honorowy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, Przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, Parlament Europejski
Partnerzy instytucjonalni Instytut Lecha Wałęsy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Samorząd Województwa Pomorskiego
Partnerzy strategiczni PKN ORLEN S.A., PZU, Totalizator Sportowy, „Dziennik Gazeta Prawna", TVP SA,
Partner Gali Otwarcia Bank Pekao S.A.
Partnerzy główni ArcelorMittal Poland, Biznes.pl, „Bloomberg Businessweek Polska", Citi Handlowy, EKES Grupa Pracodawców, „Forbes", Fortum, Google, Grupa Adamed, Havas Worldwide, KPMG, „Newsweek", Onet, PKP Intercity, Samsung Electronics Polska, Wardyński i Wspólnicy
Partnerzy wspierający AMS, „Gazeta Giełdy Parkiet", MetLife, Microsoft, MSL Group, Orange Polska, Polpharma, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Wydobywczego, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, „Puls Biznesu", Radio TOK FM, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, „Warsaw Business Journal Observer", Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan
Główny partner merytoryczny THINKTANK
Partnerzy merytoryczni BIAC/OECD, Centrum Stosunków Międzynarodowych, demosEUROPA, ECFR, „LIBERTÉ!", POLITYKA INSIGHT, UN Global Compact
Partnerzy logistyczni Dell, Port Lotniczy Gdańsk im. L. Wałęsy, Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych
Oficjalny przewoźnik PLL LOT SA
Producent wykonawczy IDFX

KONTAKT DLA MEDIÓW:
Magdalena Słodownik, mslodownik@konfederacjalewiatan.pl, tel.: 660 426 009
Robert Mrozowski, robert.mrozowski@havasww.com, mobile: +48 518 985 466

Konfederacja Lewiatan