Oskładkowanie zbiegów umów zleceń

5 listopada Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Polityki Społecznej jednogłośnie przyjęła bez poprawek projekt ustawy wprowadzającej oskładkowanie zbiegów umów zleceń od 1 stycznia 2016 r.