Pracodawcy o lekach generycznych na białaczkę

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową wystosowało petycję w sprawie wycofania leków generycznych na przewlekłą białaczkę szpikową u dorosłych. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, członek Konfederacji Lewiatan, ubolewa nad tym, że chorzy zostali wprowadzeni w błąd.

Podważanie skuteczności nowych, tańszych leków zawierających dokładnie tę samą substancję co lek już obecny na rynku - jest działaniem na szkodę pacjentów, ponieważ objęcie refundacją tych farmaceutyków umożliwia sfinansowanie terapii dla większej liczby chorych.
Podważanie skuteczności leków wprowadzanych do obrotu należy traktować jako szkodliwy przejaw niewiedzy lub nieuczciwą walkę z konkurencją na rynku. Nowe leki wprowadza się dziś na rynek w Polsce według przepisów UE. Kontrola standardów badań klinicznych ( w tym badań biorównoważności) oraz jakości produkcji odbywa się również zgodnie z przepisami UE. Kwestionowane nowe leki zawierają dokładnie tę samą substancję leczącą co lek obecny już na rynku. Są jednak tańsze, bo zostały zarejestrowane po wygaśnięciu ochrony patentowej.

Wprowadzanie w błąd chorych i straszenie ich nieskutecznością terapii - jest działaniem wysoce szkodliwym, bo nieprawdziwym i podważającej wiarę chorego w skuteczność zaleconego przez lekarza leczenia. Pamiętajmy, że ten sam lek może mieć różne nazwy, różnych producentów i różne ceny. Ten, który został zarejestrowany jako pierwszy posiadał monopol rynkowy przez ponad 20 lat. Te najnowsze są tańsze, bo zostały zarejestrowane po wygaśnięciu ochrony patentowej, w więc wytwarzane w warunkach silnej konkurencji powodującej obniżanie ceny. Spadek cen umożliwia refundowanie, a tym samym objęcie leczeniem znacznie większej liczby chorych.

Firma farmaceutyczna, która zarejestrowała lek jako pierwsza - wykonała badania kliniczne potwierdzające bezpieczeństwo i skuteczność substancji leczącej. Dzięki temu korzystała z wyłączności rynkowej na sprzedaż tego leku. Po wygaśnięciu patentu inne firmy rozpoczynające jego produkcję nie wykonują jeszcze raz badań klinicznych, bowiem bezpieczeństwo i skuteczność substancji leczącej zostały już udowodnione. Podstawą rejestracji tych leków jest badanie sprawdzające, czy po podaniu tak samo szybko się wchłaniają i mają takie same stężenie jak pierwszy zarejestrowany lek. Powyższe zasady wprowadzania leków na rynek obowiązują od 30 lat we wszystkich wysokorozwiniętych krajach. Warto się z nimi zapoznać zanim przystąpi się do opiniowania skuteczności procedur rejestracji leków i ich wykorzystania w lecznictwie.

Konfederacja Lewiatan