Pracodawcy zainteresowani stworzeniem ram prawnych do kształcenia techników farmaceutycznych

Treść listu do Jolanty Orłowskiej-Heitzman, Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia.

W nawiązaniu do pisma z dnia 8 września 2014 r., znak: KL/574/DB/2014, Konfederacja Lewiatan przekazuje w załączeniu wspólne pismo organizacji zainteresowanych pracami nad stworzeniem ram prawnych do kształcenia techników farmaceutycznych.

Liczymy na zrealizowanie ustaleń zapadłych na spotkaniu w dniu 29 lipca 2014 r. i powołanie w najbliższym czasie zespołu, który ustali zasady kształcenia oraz zasady wykonywania zawodu technika farmaceutycznego.

Pełna opinia