Prognozy firm coraz bardziej ostrożne

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w listopadzie br. oceniany jest pozytywnie, podobnie jak w październiku, i lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech latach - podał GUS.

Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan

Firmy przemysłowe oceniają koniunkturę podobnie jak w październiku, ale od czerwca te oceny są coraz słabsze. Co prawda, bieżący portfel zamówień oceniany jest pozytywnie, ale prognozy są już wyraźnie gorsze i to we wszystkich firmach - małych, średnich i dużych. Przedsiębiorcy nie tyle obawiają się pogorszenia portfela zamówień na rynku krajowym, ile na rynkach zagranicznych. Problem w tym, że może się to przełożyć na spadek zatrudnienia, ponieważ firmy małe i średnie zapowiadają zwolnienia pracowników. O słabnącej koniunkturze w przemyśle świadczy także nadmierny stan zapasów wyrobów gotowych. Jednak w branżach, które są silnie związane z eksportem (chemia, wyroby farmaceutyczne, maszyny i urządzenia, pojazdy samochodowe) ogólny klimat koniunktury jest oceniany pozytywnie, aczkolwiek gorzej (poza maszynami i urządzeniami) niż w poprzednich miesiącach. Zestawienie obaw dotyczących pogorszenia portfela zamówień z rynków zagranicznych z ciągle pozytywną oceną koniunktury przez eksportowe branże wskazuje, że firmy nie obawiają się utraty posiadanych i realizowanych kontraktów, ale tego, że liczba nowych kontraktów nie będzie odpowiadała ich oczekiwaniom i potrzebom.

Mimo trudnej sytuacji producentów artykułów spożywczych ocena ogólnego klimatu koniunktury w tej branży jest pozytywnie stabilna, co oznacza, że firmom udało się, przynajmniej częściowo, zastąpić kulejące rynki wschodnie innymi.

Nie dziwią słabnące oceny koniunktury w budownictwie, albowiem przed tą branżą zima i naturalne zmniejszenie portfela zamówień. Nie dziwią też dobre oceny w handlu detalicznym. Zbliżają się bowiem święta, a to najlepszy okres w roku dla tej branży.

Wyraźnie pogorszyły się oceny koniunktury firm prowadzących działalność finansową i ubezpieczeniową, a prognozy są mniej optymistyczne niż w pierwszej połowie roku, co może być efektem spadku cen usług finansowych.
Z analizy klimatu koniunktury w listopadzie w różnych branżach wynika, że nie możemy się spodziewać przyspieszenia wzrostu gospodarczego, i że 2015 rok może być w gospodarce słabszy niż obecny.

Konfederacja Lewiatan