Przyszłość Europy socjalnej zależy od naszej konkurencyjności

28 listopada w Brukseli BUSINESSEUROPE wydała broszurę na temat przyszłości Europy socjalnej, w której zarysowano główne wyzwania i perspektywy.

W liście do Marianne Thyssen, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, dyrektor generalny BUSINESSEUROPE Markus J. Beyrer napisał: "Problemy społeczne w Europie nie są spowodowane deficytem polityki społecznej, ale brakiem konkurencyjności w świecie. Potrzeba odważnych decyzji, aby wzmocnić naszą konkurencyjność i umożliwić tworzenie miejsc pracy. Polityki w obszarze zatrudnienia i umiejętności mają szczególne znaczenie dla zapewnienia, by za wzrostem szły nowe miejsca pracy oraz stymulowania i lepszego dopasowania kompetencji pracowników do miejsc pracy dostępnych na rynku. Komisja Europejska ma do odegrania ważną rolę w budowaniu konsensusu w sprawie europejskich ram dla krajowych reform rynku pracy. "

Broszura pt. "Future of social Europe" dostępna jest tutaj .