Rozmowy o współpracy gospodarczej Polska - USA

Przedstawiciele biznesu z Polski i USA rozmawiali w Warszawie, w towarzystwie Penny Pritzker, amerykańskiej sekretarz ds. handlu, o współpracy gospodarczej między obu krajami.

Nasze firmy są coraz bardziej zainteresowane rynkiem amerykańskim, doceniają jego rolę i znaczenie. Chcą też w USA inwestować.

Szefowie firm amerykańskich obecnych na spotkaniu dopytywali się o występowanie ewentualnych barier w dostępie do rynku USA. Od polskich uczestników usłyszeli m.in. o:

- problemach z przedłużaniem wiz pracowniczych dla osób pracujących w USA dla polskich firm. W przypadku niektórych przedsiębiorstw grozi to nawet zamknięciem działalności,
- administracyjnym powstrzymywaniu eksportu energii z USA, co powoduje, że na tamtejszym rynku energia jest dużo tańsza niż w Europie, przez co firmy europejskie są mniej konkurencyjne,
- zbytnio długim i skomplikowanym spełnianiem procedur fitosanitarnych dotyczące dopuszczania na rynek amerykański owoców i warzyw,
- trudnych do spełnienia kryteriach wejścia na rynek amerykański w przypadku firm z branży zbrojeniowej
Uczestnicząca w spotkaniu Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji powiedziała, że polski biznes popiera dalsze umacnianie współpracy gospodarczej z USA. Wiele z barier, które w tej chwili komplikują wzajemną współpracę, może zniknąć po podpisaniu w przyszłości TTIP - umowy o partnerstwie handlowym i inwestycyjnym między USA i Unią Europejską.