Rynek pracy nabiera rozpędu

W marcu br. bezrobocie wyniosło 13,5 proc. i było niższe niż wcześniejsze szacunki resortu pracy - podał GUS.

Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji Lewiatan.

Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 13,5 proc., a nie jak wcześniej ogłosiło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej13,6 proc.. Było to o 0,4 pkt. proc. mniej niż w lutym. Przed rokiem stopa bezrobocia wynosiła 14,3 proc., o cały pkt. proc. więcej. Tak szybkiego spadku bezrobocia nie obserwowano w Polsce od 6 lat. Warto zauważyć, że wynika on nie tylko z większej liczby wyrejestrowań (o ponad 60 tys. więcej wyrejestrowanych w marcu niż w lutym), ale także ze zmniejszającej się liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych (liczba nowo zarejestrowanych jest mniejsza o ok. 8 tys. niż przed miesiącem i o niemal 30 tys. mniejsza niż przed rokiem). W efekcie liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła w marcu wyraźnie poniżej 2,2 mln osób. Jest to o niemal 130 tys. mniej niż przed rokiem. Dane GUS wskazują na wyraźne i utrwalające się ożywienie na rynku pracy. W kolejnych miesiącach spadki bezrobocia powinny postępować. Wydaje się, że gospodarka weszła w spiralę samonapędzającego się wzrostu, charakterystycznego dla fazy ożywienia. Wzrost gospodarczy przekłada się na wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń, a te poprzez rosnącą konsumpcję, napędzają dalszy wzrost. Pozostaje mieć nadzieję, że żadne zewnętrzne czynniki nie zaburzą tego procesu.

Konfederacja Lewiatan