Spotkanie firm członkowskich Lewiatana z asystentami i doradcami europosłów

„Wiele mówi się o pracy posłów do Parlamentu Europejskiego, rzadko jednak wspominając o pracy asystentów i doradców politycznych. My wiemy, że bez Państwa pracy wszystkim europosłom byłoby o wiele trudniej wywiązywać się ze swoich obowiązków" - tymi słowami rozpoczęła spotkanie w brukselskim biurze Konfederacji Lewiatan Dyrektor Anna Kwiatkiewicz.

Na spotkanie zorganizowane 6 listopada przez Konfederację Lewiatan we współpracy z MetLife i Microsoft przyszło kilkunastu asystentów i doradców politycznych posłów do Parlamentu Europejskiego. Dołączyli także pracownicy Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, przedstawiciele kilkunastu firm członkowskich oraz organizacji sektorowych obecnych w Brukseli. 

Celem spotkania pt. „Jak możemy razem pracować w Brukseli?" było z jednej strony przedstawienie Konfederacji Lewiatan - „głosu polskiego biznesu w Brukseli", a z drugiej nawiązanie kontaktów i zdefiniowanie pól do współpracy.

Na spotkanie wybraliśmy dwa tematy: gospodarkę cyfrową (prezentacja Magdaleny Piech z Lewiatana i Piotra Marczuka, Dyrektora ds. Polityki Korporacyjnej z Microsoft) oraz rynek finansowy (prezentacja Bartosza Wyżykowskiego z Lewiatana z Julianne Lee, Head of Government Relations, EMEA z MetLife). W czasie swych wystąpień eksperci Lewiatana wskazywali dlaczego konkretne rozwiązania są istotne dla firm, a przedstawiciele MetLife i Microsoft pokazywali praktyczne konsekwencje przepisów.      

Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym na spotkaniu. Równie serdeczne podziękowania kierujemy do firm MetLife i Microsoft, bez których życzliwości nasze spotkanie miałoby znacznie skromniejszą oprawę. Mamy nadzieję, że owocem tego wydarzenia będą merytoryczne kontakty i praca nad konkretnymi propozycjami prawnymi, nad którymi w tej chwili pracuje Parlament Europejski.