Wieści z Brukseli: kalendarium nadchodzących wydarzeń

Biuro Lewiatana w Brukseli przygotowało zestawienie najważniejszych wydarzeń w nadchodzących tygodniach.

• 1 grudnia br. Donald Tusk obejmuje urząd Przewodniczącego Rady Europejskiej;
• 1-4 grudnia br. tydzień posiedzeń komisji parlamentarnych w Parlamencie Europejskim;
• 1 grudnia br. posiedzenie Rady ds. Zdrowia (EPSCO);
• 2 grudnia br. posiedzenie Biura Komitetu Regionów;
• 2 grudnia br. wysłuchanie publiczne nt. prawa spółek, Komisja Prawna, Parlament Europejski;
• 2 grudnia br. spotkanie Stałych Przedstawicieli przy BUSINESSEUROPE;
• 3 grudnia br. konferencja nt. otwartych standardów w zamówieniach publicznych, Komisja Europejska;
• 3 grudnia br. warsztaty nt. postępów negocjacyjnych TTIP (własność intelektualna), Komisja Europejska;
• 3 grudnia br. posiedzenie grupy roboczej BUSINESSEUROPE ds. Social Security System and Mobility;
• 3 grudnia br. posiedzenie Kolegium Komisarzy;
• 3 grudnia br. posiedzenie Rady ds. Transportu (TTE);
• 3- 4 grudnia br. sesja plenarna Komitetu Regionów;
• 4-5 grudnia br. posiedzenie Rady ds. Konkurencyjności;
• 4-5 grudnia br. posiedzenie Rady ds. Wewnętrznych i Sprawiedliwości;
• 5 grudnia br. nieformalne spotkanie Stałych Przedstawicieli przy BUSINESSEUROPE organizowane przez Konfederację Lewiatan w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE;
• 8 grudnia br. posiedzenie Eurogrupy;
• 9 grudnia br. posiedzenie Biura Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego;
• 9 grudnia br. posiedzenie Rady ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN);
• 9 grudnia br. posiedzenie Rady ds. Energii (TTE);
• 9 grudnia br. posiedzenie Kolegium Komisarzy;
• 10 grudnia br. sesja plenarna Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego;
• 11 grudnia br. posiedzenie Rady ds. Zatrudnienia (EPSCO);
• 15-18 grudnia br. sesja plenarna Parlamentu Europejskiego;
• 16 grudnia br. posiedzenie Rady ds. Ogólnych (GAC);
• 17 grudnia br. posiedzenie Rady ds. Środowiska (ENVI);
• 18 grudnia br. posiedzenie Rady Europejskiej.