Wojewoda Świętokrzyski przy Okrągłym Stole z przedsiębiorcami

W poniedziałek 24 listopada przy Okrągłym Stole wraz z Wojewodą Świętokrzyskim - Bożentyną Pałką-Korubą spotkali się świętokrzyscy przedsiębiorcy, organizacje przedsiębiorców oraz Posłowie na Sejm RP. Tematem rozmów była nowelizacja ordynacji podatkowej.

Koncentrując się na problemach przedsiębiorców naszego regionu Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan wraz z Wojewodą Świętokrzyskim od kilku lat organizuje obrady Okrągłego Stołu. Spotkania mają na celu  przeprowadzenie dyskusji w obszarach szczególnie konfliktowych oraz wypracowanie wspólnych rekomendacji, tak aby ograniczyć lub zniwelować całkowicie negatywne skutki tego problemu.

Na bazie prac i badań przeprowadzonych zarówno przez Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan funkcjonującego w regionie, jak i Konfederację Lewiatan - działającą centralnie, wynika, iż problem obowiązującego prawa podatkowego w Polsce stanowi barierę dla wzrostu przedsiębiorczości.

Przedstawiona kilka miesięcy temu rządowa nowelizacja ordynacji podatkowej zawiera propozycje wprowadzenia regulacji, które będą miały negatywny wpływ na rozwój i finanse przedsiębiorców oraz doprowadzą do znacznego pogorszenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Wszystkie uwagi wskazane podczas spotkania posłużą stworzeniu rekomendacji w powyższym obszarze, tak aby ograniczyć negatywne skutki tego problemu.

Relacje mediów