Zacieśniamy współpracę w Brukseli: spotkanie Stałych Przedstawicieli przy BUSINESSEUROPE

Plan inwestycyjny J.C. Junckera, poprawa efektywności regulacji i dobre praktyki we współpracy eurodeputowani - biznes to główne tematy dyskutowane podczas nieformalnego spotkania Stałych Przedstawicieli organizacji członkowskich przy BUSINESSEUROPE, które odbyło się 5 grudnia w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE.

Spotkania poza strukturami BUSINESSEUROPE są organizowane 4-5 razy do roku i pozwalają na swobodną wymianę informacji oraz doświadczeń. W tej chwili polskie interesy oraz stanowisko rządu polskiego w różnych kwestiach budzą wielkie zainteresowanie. Dlatego też Biuro Lewiatana w Brukseli zaprosiło do udziału w spotkaniu panią Igę Pocztarek-Tofil (MERTENS). W swym wystąpieniu skupiła się na planie inwestycyjnym J-C. Junckera i podkreśliła, że aby ten plan mógł przynieść pozytywne rezultaty, konieczna jest silna baza kapitałowa. Dodała także, że pozytywnie ocenianym elementem planu Junckera jest sposób wyboru projektów do realizacji (platforma oceniająca projekty, zespół ekspertów itd.) oraz że z perspektywy Polski bardzo istotne są inwestycje w infrastrukturę, ponieważ są warunkują one stworzenie wewnętrznego rynku energii. Pani Pocztarek-Tofil wskazała także, że pierwsze działania komisarz Bieńkowskiej będą najprawdopodobniej dotyczyły jednolitego rynku usług oraz poprawienia efektywności regulacji prawnych. Przedstawiciele organizacji pracodawców z Danii, Francji, Norwegii, Włoch, Niemiec, Finlandii oraz Szwajcarii mieli także okazję zadać pytania dotyczące specyficznych kwestii dyskutowanych w czasie ostatniej Rady Konkurencyjności.


Dalsza dyskusja - już bez udziału przedstawiciela polskiej administracji - dotyczyła efektywnego rzecznictwa interesów w Brukseli, dobrych praktyk współpracy z eurodeputowanymi oraz z przedstawicielami instytucji europejskich. W czasie spotkania ekspertki Biura Lewiatana w Brukseli przedstawiły aktualną sytuację dialogu społecznego w Polsce, priorytety Konfederacji Lewiatan oraz zaprosiły uczestników do wzięcia udziału w 5 edycji EFNI 2015 w Sopocie.