Zakaz sprzedaży leków w internecie?

Pharmanet i Konfederacja Lewiatan są przeciwni wprowadzeniu zakazu sprzedaży leków w internecie.

W czasie posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne jeden z posłów zapowiedział przedstawienie poprawki, która uniemożliwiałaby sprzedaż leków w internecie.

Pracodawcy są przeciwni wprowadzaniu takich przepisów. Nieprawdziwe są zarzuty, że handel nimi jest nieuregulowany (możliwość takiej sprzedaży istnieje na podstawie przepisów unijnych) i niebezpieczny dla pacjentów, ponieważ tylko apteki, które mają placówkę mogą sprzedawać leki przez internet.

Konfederacja Lewiatan