Nowa ustawa o prawach konsumenta

25 grudnia 2014 roku wejdzie w życie ustawa o prawach konsumenta, która ujednolici prawa kupujących i obowiązki sprzedających z tymi, które istnieją w całej Unii Europejskiej.

Już dziś Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pragnie pomóc przedsiębiorcom i konsumentom przygotować się na nadchodzące zmiany.

Wszystkie najważniejsze informacje znajdą Państwo na specjalnie przygotowanej stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl, która stanowi kompendium wiedzy na temat praw i obowiązków przedsiębiorców oraz konsumentów.

Źródłem wiadomości na temat wprowadzanych zmian jest również broszura Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców, która zawiera między innymi informacje na temat rodzajów umów oraz wynikających z nich zobowiązań stron, a także procesu reklamacyjnego.

Broszurę można zamówić z głównego serwisu Urzędu lub pobrać ze strony kampanii.Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych zmian, które wprowadza ustawa:

1. Obowiązek przedsiębiorców do udzielania pełnych informacji na temat oferowanych towarów i usług;

2. Prawo konsumentów do żądania od samego początku procesu reklamacji jednego z czterech roszczeń: naprawy towaru, wymiany rzeczy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy (w przypadku, gdy wada jest istotna);

3. Domniemanie istnienia wady w chwili wydania towaru - wydłużenie terminu z 6 miesięcy do 1 roku;

4. Konieczność uzyskania przez przedsiębiorcę wyraźnej zgody konsumenta na wszelkie dodatkowe płatności wykraczające poza uzgodnione wynagrodzenie wynikające z umowy sprzedaży;

5. Wydłużenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa z 10 do 14 dni.

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej strony i zapoznania się z nowymi regulacjami prawnymi i konsekwencjami, jakie wynikają z ich wprowadzenia. Strona będzie sukcesywnie aktualizowana o sekcję odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz multimedia.

Kontakt: Wydział Promocji i Edukacji, Biuro Prezesa UOKiK, mail: bp@uokik.gov.pl