Aktualna lista konsultacji społecznych w Komisji Europejskiej

Wkrótce mija termin zgłoszenia opinii w kilku istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców tematach. Poniżej przedstawiamy pełną listę konsultacji począwszy od tych, których termin upływa najszybciej. Państwa uwadze polecamy szczególnie serię konsultacji w zakresie bankowości i finansów, konsultacje dotyczące reformy systemu ETS oraz zmiany dyrektywy o czasie pracy.


• Przedsiębiorstwa
Termin odpowiedzi: do 11.03.2015
Ankieta online dotycząca działań w zakresie badań naukowych i innowacji w dziedzinie surowców (więcej informacji tutaj)

Energia
Termin odpowiedzi: do 13.03.2015
Konsultacje w sprawie listy proponowanych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (więcej informacji tutaj)

Zatrudnienie
Termin odpowiedzi: do 15.03.2015
Przegląd dyrektywy w sprawie czasu pracy (więcej informacji tutaj)

• Działania w dziedzinie klimatu
Termin odpowiedzi: do 16.03.2015
Przegląd dyrektywy w sprawie unijnego systemu handlem uprawnieniami do emisji (ETS) (więcej informacji tutaj)

• Energia
Termin odpowiedzi: do 18.03.2015
Zmiana rozporządzenia UE nr 994/2010 w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylenia dyrektywy Rady 2004/67/WE (więcej informacji tutaj)

• Konkurencja
Termin odpowiedzi: do 25.03.2015
Konsultacje społeczne w sprawie proponowanych zmian do rozporządzenia 773/2004 i obwieszczeń dotyczących dostępu do akt, łagodzenia kar, ugód i współpracy z sądami krajowymi (więcej informacji tutaj)

• Sieci komunikacyjne, treści i technologie
Termin odpowiedzi: do 12.04.2015
Sprawozdanie Lamy'ego: przyszłe wykorzystanie pasma UHF (więcej informacji tutaj)

• Badania i technologia
Termin odpowiedzi: do 22.04.2015
Konsultacje społeczne w sprawie możliwych działań UE w związku z globalną koordynacją obserwacji Ziemi za pośrednictwem Grupy ds. Obserwacji Ziemi (GEO) (więcej informacji tutaj)

• Przedsiębiorstwa
Termin odpowiedzi: do 30.04.2015
Zezwolenie w ramach rozporządzenia REACH: usprawnienie i uproszczenie procedury udzielania zezwoleń zgodnie z rozporządzeniem REACH w odniesieniu do wniosków w sprawie wykorzystania substancji chemicznych w małych ilościach i jednorazowego przedłużenia środków przejściowych dotyczących wykorzystania substancji chemicznych w częściach zamiennych dla tych artykułów o długim czasie użytkowania, których produkcja została zakończona przed datą ostateczną podaną w załączniku XIV (więcej informacji tutaj)

• Bankowość i finanse
Termin odpowiedzi: do 13.05.2015
Unijne ramy mające zapewnić prostą, przejrzystą i znormalizowaną sekurytyzację (więcej informacji tutaj)

• Bankowość i finanse
Termin odpowiedzi: do 13.05.2015
Przegląd dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego (więcej informacji tutaj)

Bankowość i finanse
Termin odpowiedzi: do 13.05.2015
Budowanie unii rynków kapitałowych (więcej informacji tutaj)

• Badania i technologia
Termin odpowiedzi: do 22.05.2015
Konsultacje społeczne dotyczące oceny ex post 7. programu ramowego
(więcej informacji tutaj)

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i przypominamy, że w dzięki temu narzędziu mamy możliwość wpłynięcia na kształt przyszłej legislacji na najwcześniejszym etapie jej tworzenia.

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z opiekunem oraz z Anną Trzop, ekspertem biura w Brukseli (atrzop@konfederacjalewiatan.pl).